Ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kinderen

Door de Raad voor de Kinderbescherming of een gecertificeerde instelling kan om de ondertoezichtstelling van uw kinderen worden verzocht. Tijdens de ondertoezichtstelling blijven uw kinderen in beginsel gewoon thuis bij u als ouder wonen. Indien een ondertoezichtstelling van uw kinderen dreigt of indien de ondertoezichtstelling wordt verlengd is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige.

Ruziënde oudersDe ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling kan door de rechter worden opgelegd voor de duur van 12 maanden. Daarna kan de ondertoezichtstellingtelkens met 12 maanden worden verlengd. U verliest als ouder niet het gezag over uw kinderen tijdens de ondertoezichtstelling en blijft verantwoordelijk voor hun opvoeding, maar u dient beslissingen over uw kinderen samen met de gezinsvoogd te nemen. Door de gezinsvoogd kunnen ook aanwijzingen aan u worden opgelegd welke maatregelen u dan dient op te volgen. Wat nu als u het niet eens bent met de gezinsvoogd of u een andere gezinsvoogd wilt? Of uw ex-partner heeft een uitgebreidere omgangsregeling en u wil dat juist niet?

Zoals gezegd, in principe blijven uw kinderen tijdens de ondertoezichtstelling bij u thuis wonen. Het kan echt zo zijn dat uw kinderen uit huis geplaatst worden in een pleeggezin of in een tehuis. Een uithuisplaatsing van uw kinderen is een ingrijpende beslissing. Voor een uithuisplaatsing is een machtiging van de rechter nodig. Voordat uw kinderen uit huis geplaatst worden wordt u als ouder gehoord door de rechter. Indien uw kinderen ouder dan 12 jaar zijn worden uw kinderen voorafgaand aan de uithuisplaatsing ook door de rechter gehoord.

Uithuisplaatsing?

Het kan echter ook zo zijn dat uw kinderen per direct uit huis worden geplaatst zonder dat u daarover eerst bent gehoord. De rechter dient dan daarna pas te beslissen of die spoeduithuisplaatsing zal worden doorgezet. Het is van groot belang dat u tijdens de zitting bij de rechter over de uithuisplaatsing goed wordt bijgestaan. Een uithuisplaatsing kan net als de ondertoezichtstelling maximaal 1 jaar duren, maar kan daarna ook steeds met een jaar worden verlengd.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig voor het voeren van verweer tegen de ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing en iemand die vecht voor uw kinderen neemt u dan contact op met de familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Vanuit ons kantoor in Maasdijk staan wij u graag bij.