Het ouderschapsplan: in het belang van de kinderen!

Een echtscheiding is moeilijk voor het hele gezin. Zeker voor kinderen zijn de gevolgen van een echtscheiding groot. Kinderen krijgen te maken met verhuizingen, nieuwe scholen, omgangsregelingen en soms nieuwe gezinssamenstellingen. Het is een gegeven dat kinderen zulke veranderingen best aan kunnen, maar dat vooral geruzie tussen ouders een scheiding voor kinderen veel moeilijker maakt. Ook kinderen scheiden mee. Om ouders en kinderen te helpen een echtscheiding goed door te komen is in de wet het ouderschapsplan gekomen. Ook ouders die niet gehuwd zijn en hun relatie verbreken dienen een ouderschapsplan op te stellen.

Een ouderschapsplan…

OuderschapsplanWat is een ouderschapsplan? Een ouderschapsplan is een contract tussen scheidende ouders met afspraken over de kinderen. De wetgever heeft de onderwerpen vastgelegd waarover verplicht afspraken gemaakt moeten worden. Dat zijn de omgang, het verschaffen van informatie en de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Daarnaast is aan te raden om als ouders samen na te denken over de toekomst van uw kinderen. U kunt alvast afspraken maken over bijvoorbeeld hoe een schoolkeuze straks moet worden gemaakt en wat te doen bij medische beslissingen. Ook is het handig om allerlei praktische zaken in het ouderschapsplan regelen. Denkt u hierbij aan wie de afspraak maakt bij de tandarts en wie toestemming moet geven voor piercings en tatoeages. Hoe die afspraken er uit zien is aan uzelf. Het belang van de kinderen moet daarbij voorop staan.

… is verplicht

Is een ouderschapsplan verplicht? In principe wel. Om een echtscheiding aan te kunnen vragen bij de rechtbank moet een ouderschapsplan meegestuurd worden. Maar wat als u er als ouders niet uitkomt? Dan moet u de rechtbank goed kunnen uitleggen waarom er geen ouderschapsplan is. Hiervoor zijn hele goede redenen nodig. Is er een ouderschapsplan dan wil de rechtbank van u weten of uw kinderen het wel eens zijn met de afspraken die u heeft gemaakt. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen de gelegenheid dit zelf aan de rechtbank te vertellen.

Hoe stelt u een ouderschapsplan op?

U kunt als ouders zelf het ouderschapsplan opstellen. Wel is aan te raden om het ouderschapsplan door een familierechtadvocaat na te laten kijken of alles erin staat wat volgens de wet nodig is en of uw financiële afspraken eerlijk zijn. Natuurlijk kan een familierechtadvocaat u ook helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan. U weet dan zeker dat uw afspraken als ouders goed zijn vastgelegd.

Mediation

Juist wanneer u minderjarige kinderen hebt, is het in het belang van de kinderen wanneer de afspraken over hen in goed onderling overleg tussen de ouders kunnen worden gemaakt. De mediator die aangesloten is bij de Mediationfederatie Nederland en een erkende familierechtopleiding heeft gevolgd, kan u in dit proces op een juiste wijze begeleiden.

De afspraken die u over de kinderen maakt worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Belangrijke aandachtspunten in dit ouderschapsplan zijn de zorgregeling en de kinderalimentatie. Mediation biedt de mogelijkheid om als ouders buiten de standaardregelingen om afspraken met elkaar te maken over de kinderen. Afspraken die in mediation mogelijk zijn gaan vaak verder dan dat een rechter kan vastleggen in een uitspraak. Bovendien heeft als voordeel te gelden dat wanneer u als ouders in onderling overleg en met behulp van een mediator tot afspraken komt, deze afspraken in de toekomst doorgaans minder snel tot discussie leiden.

In het mediationtraject is ook meer ruimte om te praten over de impact op en de gevolgen voor de kinderen die een echtscheidingsprocedure met zich meebrengen. Ook in dat opzicht kan mediation een voordeel zijn ten opzichte van de reguliere echtscheidingsprocedure.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan? Hebt u hulp nodig bij het opstellen daarvan? Of wilt u hetgeen u samen hebt opgesteld laten controleren? Neem dan contact met ons op! Lukt het u niet om samen afspraken te maken, informeer dan naar de mogelijkheid van mediation.