Vaststelling vaderschap

Indien een kind wordt geboren en de moeder van dit kind getrouwd is, dan wordt de moeder van het kind ook in juridische zin moeder en de man met wie zij getrouwd is juridisch de vader (ook als hij niet de biologische vader is!). Als de echtgenoot van de vrouw ook de biologische vader van het kind is, wat in veruit de meeste situaties het geval zal zijn, dan is er voor de vaststellingvan het vaderschap verder geen actie meer nodig.

Bent u echter niet gehuwd dan dient het juridisch vaderschap tot stand te komen door erkenning. U kunt voor de erkenning van uw kindje samen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente gaan. De vader kan het kind ook al voor de geboorte erkennen, de zogenoemde erkenning van de ongeboren vrucht. Bij de erkenning beslist u als ouders samen welke achternaam uw kind krijgt. Met de erkenning is het vaderschap vastgesteld.

Indien de moeder niet instemt met de erkenning, dan kan de vader aan de rechter vervangende toestemming vragen. De rechter verleent de vervangende toestemming als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, en de man de verwekker is van het kind. Met de vervangende toestemming kan de vader het kind alsnog erkennen, waardoor ook dan het vaderschap is vastgesteld.

Soms is het niet de moeder die de vaststelling van het vaderschap blokkeert, maar is het de vader die weigert om het kind te erkennen. In dat geval kunt u als moeder een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechter vragen. Voordat de rechter overgaat tot toewijzing van het verzoek moet wel vast komen te staan dat de man de verwekker van uw kindje is. Indien de man betwist dat hij de vader is kan de rechter een DNA-onderzoek bevelen. Stelt de rechter vast dat de man de vader is, dan is daarmee het vaderschap vastgesteld.

Een kind kan altijd een verzoek tot vaststelling van het vaderschap indienen bij de rechtbank. Hier zijn geen termijnen aan gebonden. Ook als het kind inmiddels meerderjarig is geworden kan er verzocht worden om vaststelling van het vaderschap.

Voor verzoeken voor erkenning dan wel ontkenning van het vaderschap bij de rechtbank is altijd een advocaat vereist. Het regelen van het juridisch vaderschap vereist specialistische kennis. De familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben deze kennis. Heeft u vragen of juridische bijstand nodig neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.