Verdeling van de huwelijksgemeenschap

Indien u en uw echtgenoot gaan scheiden dient er gekeken te worden naar hoe het huwelijk is geregeld. Indien u voor- of tijdens het huwelijk geen speciale afspraken hebt gemaakt en deze door een notaris hebt laten vastleggen, dan bent u ‘in gemeenschap van goederen’ getrouwd. Tijdens het sluiten van het huwelijk ontstaat er automatisch een wettelijke huwelijksgemeenschap. De familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen u helpen bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap of bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

De huwelijksgemeenschap

verdelingOnder de huwelijksgemeenschap vallen in beginsel alle goederen, het vermogen en de schulden van u en uw echtgenoot. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de echtelijke woning. Maar ook aan de inboedel en de banktegoeden. Er bestaan echter wel een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Indien u of uw echtgenoot goederen erft of geschonken krijgt vallen deze niet altijd in de huwelijksgemeenschap, dit hangt af van de vraag of er aan deze zaken een uitsluitingsclausule is gekoppeld. Die clausule dient in een testament te zijn opgenomen. Is dat het geval? Dan zorgt de clausule ervoor dat hetgeen geërfd of geschonken is privévermogen blijft.

De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Het is dan van groot belang dat u vervolgens op korte termijn afspraken maakt over de verdeling van de gemeenschap.

Soms is mediation een goede optie bij verdeling

In echtscheidingsprocedures is er vaak sprake van een echtelijke woning. Soms neemt een van de partijen de woning over. Diegene ‘koopt’ dan de partner uit.  Soms moet de woning echter worden verkocht. Soms zijn beide opties geen reële mogelijkheid, maar willen partijen toch kijken in hoeverre er alternatieve oplossingen zijn.

verdelingIn het geval er minderjarige kinderen zijn, is vaak de wens om deze zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen. Dit is niet altijd mogelijk. Kiest u voor mediation dan kan er vaak meer dan wanneer u aan de rechter vraagt de woning te laten verkopen dan wel te laten toedelen aan één van beide partijen.

Samen met de mediator kunt u namelijk kijken in hoeverre er voor een al dan niet kortere dan wel langere periode afspraken over de echtelijke woning zijn te maken. Deze afspraken die u in gezamenlijkheid maakt, worden dan vastgelegd in een overeenkomst. Daarop kunt u ook na de echtscheiding nog terugvallen. Door met elkaar in gesprek te blijven voorkomt u dat de discussie over de echtelijke woning verhardt, waardoor een procedure in het verschiet ligt en u uiteindelijk meer tijd en geld kwijt bent dan aanvankelijk beoogd.

Meer informatie?

Heeft u vragen omtrent de verdeling van uw huwelijksgemeenschap? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor in Maasdijk.