Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Zuid-Holland is een bedrijvige provincie. In het Westland zijn een groot aantal innovatieve bedrijven in de tuinbouw gevestigd. In de regio Rotterdam is er naast de haven ook een hoop bedrijvigheid bij andere bedrijven. Waar mensen werken worden echter fouten gemaakt en bedrijfsongevalzit een ongeval in een klein hoekje. Maar, wie is er aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Is dat de werkgever of de werknemer?

De werkgever is in beginsel aansprakelijk

Wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt door een bedrijfsongeval dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Dit is alleen anders als de werkgever zich van zijn zorgplicht kweette. Door de zware eisen die daaraan worden gesteld is dat niet snel het geval. Ook wanneer  in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit volgt uit art. 7:658 Burgerlijk Wetboek.

Het bijzondere bij een bedrijfsongeval is dat er ook zware eisen worden gesteld aan een beroep op ‘eigen schuld’. Eigen schuld kan alleen tot vermindering van de schadevergoedingsplicht leiden wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In dat geval is het aan de werkgever om aan te tonen dat de werknemer zich, direct voorafgaand aan zijn roekeloze gedrag, ook bewust is geweest van het roekeloze karakter van zijn gedrag. Dat hiervan sprake is wordt soms afgeleid uit de omstandigheden van het geval.

Het regelen van de schade door een bedrijfsongeval

Het regelen van een letselschade na een bedrijfsongeval is niet eenvoudig. Niet alleen is het van belang dat uw belangenbehartiger precies weet hoe het met de stelplicht en bewijslast zit, dat kan al het verschil maken tussen winnen of verliezen, maar ook is het van belang dat uw belangenbehartiger voldoende kennis heeft van het medisch- en schaderegelingstraject bij een bedrijfsongeval.

De letselschadeadvocaten van VBS hebben zeer veel ervaring met het onderhandelen, maar ook het procederen, over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval. Wilt u weten hoe wij een letselschade regelen? Kijk dan op onze pagina over letselschade. Hebt u een bedrijfsongeval doorgemaakt en lijdt u daardoor letselschade? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.