Geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering. U sloot deze, doorgaans dure, verzekering als financiële zekerheid voor het geval u arbeidsongeschikt zou raken. U hebt jarenlang de premie op tijd betaald, in de veronderstelling dat wanneer u de verzekering nodig hebt deze zal uitkeren. Dan wordt u arbeidsongeschikt. U meldt dit bij uw verzekeraar. Maar in plaats dat de verzekering uitkeert…. gaat de verzekeraar opeens moeilijk doen!

niet c.q. onvoldoende medisch objectiveerbare stoornis

De laatste jaren ervaren de verzekeringsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten steeds vaker dat arbeidsongeschiktheidsverzekeraars een claim afwijzen omdat er sprake is van arbeidsongeschiktheidsverzekeringeen niet c.q. onvoldoende medisch objectiveerbare stoornis. Soms is dat terecht, bijvoorbeeld omdat een dergelijke stoornis in de polisvoorwaarden is uitgesloten. Vaak is het echter niet terecht.

Van fraude beticht…

Of dat de verzekeraar opeens stelt dat u uw mededelingsplicht bij het aangaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt geschonden. Sommige verzekeraars deinzen er niet voor terug om – zelfs als er nauwelijks bewijs is – te stellen dat u gefraudeerd zou hebben.

Mate van arbeidsongeschiktheid…

En als de verzekeraar wel uitkeert, dan is er geregeld discussie over de mate van arbeidsongeschiktheid. Of over de hoogte van de uitkering.  In de laatste jaren is er een verharding waar te nemen in de opstelling van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

Hulp nodig bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als u in een dergelijke situatie beland is het van belang dat u wordt bijgestaan door een advocaat die ervaring heeft met de behandeling van claims op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Immers spelen er vele factoren een rol. Wat hebt u precies verzekerd? Zijn er polisuitsluitingen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van toepassing? Vervolgens moet worden bekeken wat er medisch aan de hand is. Daarvoor maken wij gebruik van onze ervaren medisch adviseur. Daarna vertalen wij de medische uitgangspunten naar arbeidsdeskundige gevolgen. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Of kunt u voor een deel uw werk nog doen? Zo ja, voor welk deel?

Door onze ruime ervaring kunnen wij u goed informeren over uw (rechts)positie. Indien het standpunt van uw verzekeraar onjuist is dan gaan wij voor u de discussie aan met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Heel vaak kunnen wij uw verzekeraar overtuigen dan wel in gezamenlijk overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Lukt dat echter niet, dan kunnen wij de zaak ook voor u voorleggen aan de rechter.

Benieuwd welke oplossing Vogelaar Bosch Spijer Advocaten heeft voor uw conlfict? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak op  onze vestiging in Maasdijk.