Gewond geraakt door een arbeidsongeval?

Het Westland is een bedrijvig gebied. Veel mensen verdienen hier dagelijks hun brood. Voor een groot deel gebeurt dit in de tuinbouw, op de bloemenveiling of in het MKB. Een Oudhollands gezegde luidt: “waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Door alle bedrijvigheid zit een arbeidsongeval dan ook in een klein hoekje.

ArbeidsongevalGewond geraakt door een arbeidsongeval?

Bent u gewond geraakt door een arbeidsongeval op uw werk? Dan kunnen de (financiële) gevolgen voor u verstrekkend zijn! De kans is echter groot dat u de door uw geleden (letsel)schade kunt verhalen op (de verzekeraar van) uw werkgever. Uw werkgever is namelijk, op grond van de wet, verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden, om te voorkomen dat u schade lijdt in de uitoefening van uw werk. Daarbij geldt dat geschreven normen, zoals die voorkomen in de Arbowet of Arbobesluit, een minimumnorm zijn. Maar zelfs als er geen overtreding heeft plaatsgevonden van deze regelgeving kan de werkgever nog aansprakelijk zijn. Recent nog bepaalde de Hoge Raad, onze hoogste rechter, dat een werkgever niet snel aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Werknemer wordt na een arbeidsongeval beschermd

De wet neemt de werknemer (maar in de meeste gevallen ook de zzp-er of vrijwilliger!) in bescherming. De werknemer hoeft alleen te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werk. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Slaagt de werkgever niet in dit bewijs? Dan is hij aansprakelijk. Daarbij komt dat de werkgever geen eigen schuld verweer kan voeren. Indien uw werkgever aansprakelijk is dient hij u dus volledig schadeloos te stellen: niet alleen uw verlies aan arbeidsvermogen, maar ook alle overige schade (waaronder ook het smartengeld).

Het regelen van een letselschade vereist specialistische kennis. Als gespecialiseerd letselschade advocaat hebben wij deze kennis. Hoe wij u kunnen helpen met het regelen van uw letselschade, kunt u hier lezen. Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.