Letselschade door sport en spel…?

Hebt u letselschade door de schuld van iemand, dat ontstaan is tijdens sport of spel? Bij sport- en spel geldt een aangepaste zorgvuldigheidsnorm. Immers, wanneer u deelneemt aan een judoles kijkt niemand er vreemd van op dat u op de grond wordt geworpen. Ook zal niemand het vreemd vinden dat u tijdens een boksles geslagen wordt. Gedragingen die buiten sport- en spel zonder meer onrechtmatig zijn, zoals het slaan van iemand, zijn dit binnen een sport- en spel niet altijd. Ook niet als u daardoor gewond raakt.

Dat betekent echter niet dat zomaar alles is toegestaan. Bekende voorbeelden uit de rechtspraak zijn het werpen van iemand tijdens de judoles, terwijl de les al was gestopt. Ook het – na afloop van een tenniswedstrijd – slaan van een bal in de richting van de tegenstander  was volgens de rechter onrechtmatig. De rechter kijkt in een voorliggend geval naar de vraag welke gedragingen partijen – over en weer – van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan aanknoping worden gezocht bij de spelregels van de betreffende sport of het spel, doch beslissend zijn deze niet.

Gaat het om een ongeval tijdens een gymles op school, dan is het de vraag of de school zich van haar zorgplicht heeft gekweten. Werd de oefening door de docent goed uitgelegd, was de opstelling van de oefening juist (‘lagen de matten op de juiste plek?’) en werd er adequaat gehandeld. Is dat niet het geval? Dan is de kans groot dat de school aansprakelijk is.

Het regelen van een letselschade vereist specialistische kennis. Als gespecialiseerd letselschade advocaat hebben wij deze kennis. Hoe wij u kunnen helpen met het regelen van uw letselschade, kunt u hier lezen. Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.