Overlijdensschade?

Het Westland is een bedrijvig gebied. Dagelijks verdienen vele mensen hun brood in dit gebied. Door deze bedrijvigheid zit een arbeidsongeval of verkeersongeval in een klein hoekje. Wanneer iemand door een dergelijk ongeval gewond raakt dan is dit vervelend. Maar wat als uw naaste door het ongeval overlijdt en u overlijdensschade lijdt?

overlijdensschade

Als het de kostwinner is die overlijdt, valt plotseling diens inkomen weg terwijl de uitgaven zoals de hypotheek, gas, licht en water gewoon doorlopen. Maar ook als de overledene geen betaalde functie had, kunnen de gevolgen groot zijn. Wie vangt voortaan de kinderen op? Wie doet het huishouden? Indien het overlijden de schuld is van iemand anders, dan kunt u de door u geleden overlijdensschade verhalen op de (verzekeraar van) uw wederpartij.

Wij kunnen u helpen bij het verhalen van de door u geleden overlijdensschade. Het verhalen van een overlijdensschade vereist namelijk specialistische kennis. Niet alleen over de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is. Anders dan bij letselschade wordt namelijk niet alle schade vergoed, maar bepaalt de wet (art. 6:108 BW) wie er een vorderingsrecht heeft en wat er gevorderd kan worden.

Bovendien is specialistische kennis nodig om de omvang van de overlijdensschade te berekenen. Doordat wij geregeld overlijdensschades regelen, zijn wij bekend met alle ins-en-outs van dergelijke berekeningen en de rechtspraak daarover. Wij beschikken over een licentie op gespecialiseerde rekenprogrammatuur waarmee wij zelf uw overlijdensschade kunnen berekenen. Is de berekening complexer? Dan werken wij samen met gespecialiseerde rekenbureau’s die de berekening dan voor ons maken. Hoe wij uw overlijdensschade kunnen regelen, kunt u lezen op onze pagina over letsel- en overlijdensschade.

Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Dat kan op één van onze vestigingen in het Westland of bij u thuis.