Second opinion van uw letselschadezaak…?

Het verhalen van letselschade is complexe materie. Zeker wanneer u als slachtoffer zelfstandig ondernemer bent. Of als het ongeval ook in financiële zin tot grote schade heeft geleid. Twijfelt u over een bedrag dat de verzekeraar u heeft aangeboden of heeft u geen goed gevoel over de aanpak van uw huidige belangenbehartiger? Vraag dan bij ons om een second opinion van uw letselschadezaak!

Onze werkwijze bij een second opinion…

second opinionBij een second opinion gaan wij discreet te werk. U levert ons uw dossier aan, wij beoordelen het dossier en informeren u dan vertrouwelijk of een beter resultaat haalbaar is. Uw huidige belangenbehartiger wordt uiteraard niet door ons geïnformeerd.

Bij de second opinion van uw dossier houden wij rekening met alle schadeposten. Ook met schadeposten die in de toekomst liggen. Denk bij de schade door het verlies aan arbeidsvermogen bijvoorbeeld aan de vaak vergeten pensioenschade. Als gespecialiseerde letselschade advocaten beschikken wij over speciale rekensoftware om uw (toekomstige) schade te kunnen berekenen. Daardoor kunnen wij bij een second opinion snel toetsen of een aangeboden schadevergoeding écht toereikend is en reëel is.

Overnemen behandeling…

Wij nemen geregeld de behandeling van een zaak over van rechtsbijstandverzekeraars of letselschadebureaus. Dit al dan niet na een second opinion. Veelal omdat het slachtoffer niet het gevoel heeft dat hij maximaal werd bijgestaan. Wij zijn gespecialiseerde letselschade advocaten. Anders dan schaderegelaars kunnen wij ook bij grotere schadebedragen procederen bij de rechter. Verzekeraars weten dit en voorkomen liever een kostbare procedure, juist daarom nemen ze ons (meer) serieus.

Bewijsproblemen lossen wij zo veel als mogelijk alsnog op. Heel vaak is met aanvullende stukken uw schade wel goed (lees: beter) te onderbouwen. Desnoods kunnen wij, als (de verzekeraar van) uw wederpartij niet wil meewerken aan nader onderzoek, via de rechter medische experts of andere deskundigen (zoals een arbeidsdeskundige) laten benoemen. De wederpartij of een minder deskundige belangenbehartiger gebruikt juist bewijsproblemen vaak om u te overtuigen van de redelijkheid van het voorliggende regelingsvoorstel. Ook, of misschien juist, wanneer dit voorstel niet redelijk is.

Bent u benieuwd naar onze aanpak of wilt u een second opinion? Lees dan verder op onze pagina letsel- en overlijdensschade of neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak!