Slachtoffer van een geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf?

Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf? Of van een zedenmisdrijf? Dan staat van het ene op het andere moment uw leven op zijn kop, zeker wanneer u hierdoor letselschade hebt. U komt in een justitiële molen terecht, waarbij u in aanraking komt met de politie (die uw aangifte opneemt en onderzoekt), met het Openbaar Ministerie (die de verdachte al dan niet vervolgd) en met de rechter (die beoordeelt of de verdachte ook de dader is).

Informatie na een geweldsmisdrijf/zedenmisdrijf

geweldsmisdrijf/zedenmisdrijf slachtofferVeel slachtoffers vinden het moeilijk om te achterhalen waar zij voor informatie terecht kunnen. Wij kunnen u daarbij helpen. Als ervaren letselschade advocaten kennen wij de weg bij politie en justitie. Daardoor kunnen wij voor u snel achterhalen wat de stand van het onderzoek is. En of de officier van justitie al een beslissing heeft genomen over de vervolging. Mocht die beslissing negatief zijn, dan kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in de beklagprocedure bij het gerechtshof (art. 12 Sv-procedure). In zo’n procedure kan de officier van justitie de opdracht krijgen van het gerechtshof om de verdachte alsnog te vervolgen.

Maar ook als er wel vervolgd wordt, kunnen wij u helpen. In de afgelopen jaren hebben  slachtoffers – terecht – steeds meer rechten gekregen in het strafproces. Zo mogen zijn bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven tijdens de zitting vertellen wat voor hen de gevolgen zijn geweest van hetgeen hen overkomen is. Wij kunnen u adviseren omtrent de voor- en nadelen van het uitoefenen van het spreekrecht.

Verhalen van uw schade na een geweldsmisdrijf/zedenmisdrijf

Voorts kunnen slachtoffers (een deel van) hun schade verhalen, door zich te voegen als benadeelde partij in de strafzaak. Die vordering moet echter wel eenvoudig van aard zijn, omdat deze anders niet behandeld wordt in de strafzaak. Dit terwijl het voor veel slachtoffers van belang is om hun schade op die manier te verhalen. Niet alleen omdat zij dan niet alsnog een civiele rechtszaak hoeven te starten. Maar ook omdat de in strafzaak toegewezen schadevergoeding in sommige gevallen (als een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd) wordt voorgeschoten door de overheid, die daarna de schade op de dader verhaald. Dat voorkomt dat een slachtoffer zijn schade niet kan verhalen, omdat zijn wederpartij een ‘kale kip’ is.

Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven. Mr. Bosch is aangesloten bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. Wij werken, in dit soort zaken, veelvuldig samen met andere partijen zoals Slachtofferhulp Nederland.

Hoe wij u kunnen helpen met het regelen van uw letselschade, kunt u hier lezen. Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.