Whiplash…?

Een whiplash ontstaat vaak door een achterop aanrijding. Door de accelaratie-deceleratiebeweging van de nek kunnen klachten ontstaan. Vaak is er sprake van nek-, schouder en hoofdpijnklachten. Ook is er nogal eens sprake van concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, vermoeidheid, misselijkheid en duizeligheid. Het vervelende van een whiplash is dat er geen afwijkingen worden waargenomen op een röntgenfoto of MRI.

Doordat een whiplash niet medisch te objectiveren is, zijn er verzekeraar die stellen dat een whiplash niet meer is dan een overrekking van weke delen. Die overrekking zou binnen enkele weken tot maanden genezen is. U als whiplash slachtoffer weet beter. Alhoewel de klachten van de whiplash in sommige gevallen inderdaad binnen enkele maanden kunnen genezen, zijn er ook veel slachtoffers die klachten houden.

De Hoge Raad over whiplash

Whiplash

(c) Shutterstock

De Hoge Raad is in het Zwolsche/De Greef-arrest duidelijk geweest: ook subjectieve klachten zijn juridisch relevant, zolang die klachten ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven’ zijn. Een neuropsycholoog kan hierover doorgaans iets zeggen. Echter, met het aantonen van de klachten bent u er nog niet. Vervolgens moet het causaal verband tussen de whiplash en het ongeval worden vastgesteld.

Is het bestaan van de ‘substraatloze’ subjectieve klachten eenmaal vastgesteld? Dan wordt aan het bewijs van het causaal verband tussen die klachten (‘de whiplash‘) en het ongeval niet al te hoge eisen gesteld. Daartoe is in ieder geval niet vereist dat er een  specifiek medisch aantoonbare oorzaak voor de klachten is. Bestonden de klachten vóór het ongeval niet? Ontbreekt voor de klachten een alternatieve verklaring? Zijn deze klachten op zich door het ongeval verklaarbaar? Dan wordt het bewijs van het casuaal verband in de regel aangenomen.

Klachten? Maar ook beperkingen?

Om de schade door uw whiplash te kunnen verhalen is vervolgens nog een stap nodig. Immers klachten zijn vervelend, maar worden schadetechnisch pas relevant als deze klachten tot beperkingen leiden.  Daartoe is van belang dat, bijvoorbeeld een verzekeringsarts, aan de hand van de uitkomsten van het neuropsychologisch of een psychologische expertise een funtionele mogelijkheden lijst opstelt, waaruit blijkt dat u voor bepaalde handelingen beperkt bent. Aan de hand van de functionele mogelijkeden lijst kan een arbeidsdeskundige vervolgens bepalen of u inderdaad geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Hulp nodig?

Juist bij medisch niet-objectiveerbaar letsel, zoals een whiplash, is het van belang om u te laten bijstaan door een ervaren letselschade advocaat. Aan ons kantoor is de enige LSA advocaat in het Westland verbonden. Hij maakt onderdeel uitvan het Juridisch netwerk van de Whiplashstichting.

Hoe wij uw letselschade regelen, leest u op onze pagina over letselschade. Mocht u nader kennis willen maken of een vrijblijvende afspraak willen maken, neem dan contact met ons op!