Zelfstandig ondernemer met letselschade…?

Voor ieder slachtoffer is een letselschade ingrijpend. Dat geldt echter temeer voor een zelfstandig ondernemer met letselschade. Of de letselschade nu is ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout. Waar een slachtoffer die in loondienst werkt nog twee jaar het salaris (gedeeltelijk) doorbetaald krijgt, stopt het inkomen van een zelfstandig ondernemer als hij door het voorval niet meer kan werken. De huur of hypotheek moet u echter wel op tijd betalen. Daarom is snel handelen vereist. Zodat u aan uw financiële verplichtingen kunt (blijven) voldoen.

Begroting van de letselschade van een zelfstandig ondernemer

Niet alleen treden de financiële consequenties bij een zelfstandig ondernemer met letselschade sneller in, maar hun schade is ook lastiger te begroten. Immers kan bij de ondernemer niet worden teruggevallen op een loonstrook en een redelijk voorspelbaar inkomen.

Om de schade te kunnen begroten moet een analyse worden gemaakt van de winst- en verliesrekening van de ondernemer. Daaruit blijkt wat het bruto inkomen van de ondernemer was voor het ongeval. Als de ondernemer al een flink aantal jaren onderneemt, dan zeggen deze cijfers mogelijk iets over het inkomen zonder ongeval. Lastiger wordt het als de ondernemer pas gestart is met de onderneming.

In veel gevallen van een zelfstandig ondernemer met letselschade is echter een nader onderzoek naar het verlies van zelfstandig ondernemer met letselschadearbeidsvermogen nodig. Vaak doet  een bedrijfseconoom dit. Die kan iets zeggen over de winstgevendheid van de onderneming voor ongeval. Maar ook over de markt waarin de ondernemer onderneemt. Is deze markt sinds het ongeval gekrompen of juist gegroeid? Hiervoor kan onder meer worden gekeken naar de cijfers en trends die de Rabobank uitgeeft, naar cijfers van het CBS en naar branche-informatie van de ABN-Amro Bank. Wat zou dat hebben betekent voor de onderneming van het slachtoffer? Partijen in de markt die zich richten op dit soort onderzoeken zijn onder meer Van Dalen en Van der Eijk, Athenos of Pott Expertise.

Deskundige bijstand

Bij de letselschade van een ondernemer komt aldus het nodige kijken. Reden waarom het voor ondernemers met letselschade nog belangrijker is dan voor anderen om zich te laten bijstaan door een ervaren letselschade advocaat. Immers, deskundigen kunnen mooie rapportages opstellen, maar uw belangenbehartiger moet wel in staat zijn om de juiste vragen te stellen. Ook moet uw belangenbehartiger in staat zijn om de rapportages van de deskundige te kunnen doorgronden zodat hij/zij op niveau het gesprek met de deskundige kan voeren.

Door de bedrijvigheid in het Westland staan wij veel ondernemers bij die letselschade hebben. Wij hebben dan ook zeer veel ervaring met bijstand aan ondernemers. Bent u benieuwd naar onze aanpak? Lees dan verder op onze pagina letsel- en overlijdensschade of neem contact met ons op voor het maken van een vrijbljvende afspraak!