Arbeidsrecht voor werknemers...

Als er sprake is van een arbeidsconflict (bijvoorbeeld over uw ziekmelding of het reïntegratietraject), uw werkgever u (op staande voet) ontslaat, uw loon niet (tijdig) betaalt of een ander arbeidsrecht probleem, is het goed daarover in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

ArbeidsrechtOnze ervaring is dat beide partijen in de beginfase van een ontslagprocedure vaak niet de juiste keuzes maken, waardoor een geschil onnodig escaleert. Schakel daarom tijdig de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten in. 

Wij kunnen voor u beoordelen of een beëindigingsovereenkomst juist is, de u aangeboden ontslagvergoeding correct is berekend en de juiste termijnen in acht zijn genomen. Zonder dat u daarvoor bij de rechter hoeft te verschijnen. Want er zijn verschillende manieren om tot een bevredigend oplossing te komen. Mocht uw werkgever echter niet bereid zijn om een minnelijke regeling te treffen, dan kunnen wij - wanneer u dit wil - een rechtszaak voor u starten.

Benieuwd welke oplossing Vogelaar Bosch Spijer Advocaten heeft voor uw arbeidsconflict? Neem gerust contact met ons op.