Letselschade en overlijdensschade

Hebt u letselschade door de schuld van iemand anders? Of is een familielid als door de schuld van een ander overleden? Dan kan het zijn dat u recht hebt op schadevergoeding. Of u nou slachtoffer bent van een arbeidsongeval, beroepsziekte, een gewelds- of zedenmisdrijf, een verkeersongeluk (veroorzaakt door een tegenpartij of door een gebrek in de weg) of een medische fout, of dat u letsel opliep door toedoen van een dier, danwel tijdens een sport- en spelsituatie. Wij kunnen u helpen bij het verhalen van uw letsel- of overlijdensschade. Dan kunt u de draad van het leven weer oppakken!

Werkwijze

Wij brengen u als slachtoffer of als nabestaande van een slachtoffer een vrijblijvend bezoek.  Tijdens dit bezoek brengen wij samen met u uw zaak in kaart. Wanneer u dit prettiger vindt, dan kunnen wij ook een afspraak maken op één van onze kantoren in het Westland.

Tijdens het gesprek krijgt u van ons meteen een inschatting van de kansen en de mogelijkheden van uw zaak. Indien er een reële kans is om uw letselschade te verhalen, dan maken wij samen met u een plan van aanpak. Als u instemt met het plan van aanpak, dan zullen wij de schaderegeling voor uw verzorgen en uw wederpartij (of liever: diens verzekeraar) aansprakelijk stellen.

BotsingZodra de aansprakelijkheid erkend is, zullen wij samen met u uw letselschade of overlijdensschade vaststellen. Daarbij kijken wij of u verlies van arbeidsvermogen (schade doordat u niet of minder kunt werken) hebt, of u nu in loondienst werkt of zelfstandig ondernemer bent. Daarnaast kijken wij of u extra (medische) kosten hebt moeten maken of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp hebt moeten inschakelen. Ook wanneer u niet meer in huis kunt klussen (verlies van zelfwerkzaamheid) leidt dat vaak tot schade. Daarnaast hebt u recht op smartengeld. Voor het bepalen van de omvang van het smartengeld wordt gekeken naar bedragen die door de rechter in eerdere zaken aan smartengeld zijn toegewezen. Tijdens de letselschaderegeling staan wij u met raad en daad bij.

Bij het vaststellen van de schade zijn de medische gevolgen van het voorval van belang. De gevolgen van een whiplash zijn anders dan die van bijvoorbeeld een dwarslaesie. Daarover laten wij ons door een ervaren medisch adviseur uitgebreid adviseren. Ons kantoor werkt in beginsel samen met Triage Medisch Advies en met Lechner Consult. Per zaak wordt gekeken welke medisch adviseur het meest geschikt is om advies uit te brengen in die bewuste zaak.

Zodra de uitgangspunten van uw schade bepaald zijn, kan de schade worden berekend. In veel gevallen kunnen wij dit zelf. Ons kantoor beschikt over gespecialiseerde rekensoftware waarmee wij de omvang van de door u geleden (letsel)schade kunnen berekenen. Soms, bij meer complexe berekeningen, schakelen wij daarvoor een gespecialiseerd rekenbureau in, zoals: HetRekenbureau, het Nederlands Rekencentrum Letselschade of Laumen Expertise.

Is de omvang van uw schade berekend, dan zullen wij trachten de zaak met de (verzekeraar van) uw wederpartij naar uw tevredenheid te regelen. Lukt dat niet, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij uw zaak ook voorleggen aan de rechter, bijvoorbeeld als deelgeschil. Maar alleen als u dat wilt en dit in uw voordeel is.

Kosten

Als in het eerste vrijblijvende gesprek al blijkt dat het niet mogelijk is om uw schade te verhalen, dan zullen wij verder geen actie ondernemen en worden bij u geen kosten in rekening gebracht. Een eerste gesprek is voor u altijd gratis én vrijblijvend.

medische aansprakelijkheidIndien wij uw wederpartij aansprakelijk stellen en de aansprakelijkheid erkend wordt, dan moet uw wederpartij ook de door u gemaakte (advocaat)kosten vergoeden. Dit betekent dat onze bijstand u meestal niets kost.

Indien er geen schikking wordt getroffen, dan kunnen wij een rechtszaak voor u starten. De kosten daarvan worden niet (volledig) door uw wederpartij vergoed. Over de kosten van een rechtszaak maken wij daarom vooraf goede afspraken met u, die schriftelijk worden vastgelegd. Daarbij kijken wij uiteraard of u in aanmerking komt voor de door de overheid gesubsidieerde rechtshulp of dat u rechten kunt ontlenen aan een rechtsbijstandverzekering. Is dat het geval, dan kunnen wij u ook op die basis helpen. Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten, alleen in letsel- en overlijdensschades, in bepaalde gevallen toegestaan om 'no cure no pay' afspraken te maken. Indien u dit wil én dit in uw zaak mogelijk is, dan kunnen wij u ook op die manier bijstaan. Maar alleen als dat in uw voordeel is.

Expertise

De maatschappelijke- en financiële consequenties van een letselschade of overlijdensschade kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een belangenbehartiger die verstand van zaken heeft. Alleen een belangenbehartiger die advocaat is, kan u niet alleen in het minnelijke traject maar eventueel ook in een rechtszaak bijstaan. Binnen ons kantoor zijn drie letselschadeadvocaten werkzaam: mr. E.W. (Edwin) Bosch, mr. Y. (Yvonne) Slob en mr. A.J. (Anouk) Korff

Mr. Bosch is verantwoordelijk voor de bijstand aan slachtoffers van letselschade. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring in de behandeling van letselschades, waarvan enkele jaren bij een een verzekeraar. Hij weet dan ook uit ervaring hoe verzekeraars denken en werken. Mr. Bosch is, als enige advocaat in het Westland, toegelaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). LSA-advocaten hebben na hun advocatenopleiding nog een specialisatieopleiding met succes afgerond.
Door de kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA lidmaatschap voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk. Voorts is hij toegelaten tot de Vereniging van Slachtoffers van Personenschade (ASP). Leden van deze vereniging treden alleen op voor slachtoffers en niet (ook) voor verzekeraars. Zowel de LSA als de ASP hebben van de Nederlandse Orde van Advocaten het Keurmerk Specialisatievereniging toegekend gekregen. Daarnaast is mr. Bosch aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten en het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). Omdat de ontwikkelingen op het gebied van letselschade niet stoppen bij de grens, is hij ook aangesloten bij de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (Peopil). Mr. Bosch is daarmee de enige erkende letselschade advocaat in het Westland!

Peopil

Onze letselschadeadvocaten hebben een wetenschappelijke belangstelling voor letsel- en overlijdensschades. Dat uit zich in het feit dat zij geregeld hun medewerking verlenen aan publicaties in vaktijdschriften. Ook worden door hen geregeld lezingen of cursussen gegeven over de diverse deelgebieden van personenschade. 

Daarnaast is ons kantoor associated partner van de masteropleiding 'aansprakelijkheid en verzekering' van de Erasmus Universiteit in Rotterdam
Logo Master Aansprakelijkheid en Verzekering 

Second opinion

Juist vanwege onze expertise worden wij ook geregeld door slachtoffers gevraagd om een second opinion te geven. Dit omdat het slachtoffer ofwel twijfelt of het door de wederpartij aangeboden bedrag juist is, dan wel omdat zij geen goed gevoel (meer) hebben bij hun huidige belangenbehartiger. Meer informatie over een second opinion vindt u hier. Ook voor een second opninion bent u bij ons aan het juiste adres!

Ons werkgebied

Ons werkgebied omvat primiair de gemeente Westland (De Lier, 's-Gravenzande, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk en Wateringen), de gemeente Midden-Delfland (Schipluiden, Maasland, Den Hoorn), Hoek van Holland en  Maassluis. Maar uiteraard kunnen ook slachtoffers uit Den Haag, Delft, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Zoetermeer, Rotterdam en de rest van de provincie Zuid-Holland bij ons terecht voor deskundige hulp.

Kennismakingsgesprek

Wij overtuigen u graag in een eerste (voor u gratis) gesprek dat de behandeling van uw letselschade bij ons in goede handen is. Voor het maken van een afspraak, bij u thuis of op één van onze kantoren in het Westland (Honselersdijk of 's-Gravenzande), kunt u contact met ons opnemen.