Hebt u een beroepsziekte...?

Het Westland is een bedrijvig gebied. Veel mensen verdienen hier dagelijk hun brood. Voor een groot deel gebeurt dit in de tuinbouw, op de bloemenveiling of in het MKB. In de Tuinbouw wordt met een groot aantal stoffen gewerkt. Sommige daarvan zijn onschadelijk, andere stoffen kunnen uw gezondheid aantasten. Of was de werkdruk zo hoog dat u een burn-out hebt gekregen? Of liep u een posttraumatische stressstoornis op in uw werk?  Kort gezegd: lijdt u aan een beroepsziekte?

Uw werkgever is, op grond van de wet, verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden, om te voorkomen dat u schade lijdt in de uitoefening van uw werk. Maar wat nu als u bent blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en uw gezondheid daardoor schade heeft opgelopen?

De wet neemt de werknemer in bescherming. De werknemer moet stellen én, zo nodig, te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werk. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Slaagt de werkgever niet in dit bewijs? Dan is hij aansprakelijk.

Hoe toont u aan dat u een beroepsziekte hebt? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor u van de beroepsziekte?  Het regelen van een letselschade vereist specialistische kennis. Als gespecialiseerd letselschade advocaat hebben wij deze kennis. Hoe wij u kunnen helpen met het regelen van uw letselschade, kunt u hier lezen. Hebt u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.