Deelgeschil letselschade of overlijdensschade…?

de Wanneer u letselschade hebt door de schuld van iemand anders, kunt u uw schade verhalen op (de verzekeraar van) uw wederpartij. In beginsel zal worden getracht om een minnelijke regeling te treffen met uw wederpartij. Vaak lukt dit, maar soms ook niet. Vooral als de (financiële) belangen groter worden, doordat uw schade hoog is of de looptijd van uw schade langer is, kunnen onoverbrugbare verschillen van inzicht ontstaan. Dan kan een deelgeschil uitkomst bieden.

deelgeschil

(c) Shutterstock

Sinds 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschillen van toepassing. Deze wet is van groot belang voor de letselschadepraktijk. Door deze wet is een nieuw soort procedure ontstaan: ‘het deelgeschil‘. In een deelgeschil kan, wanneer de schaderegeling vastloopt op één of meerdere punten, dit geschil worden voorgelegd aan de rechter. De rechter geeft vervolgens een oordeel of dit punt/deze punten, waarna partijen zelf weer verder kunnen met onderhandelen. Dit punt kan zien op het causaal verband, de omvang van de schade of de omvang van het smartengeld.

Niet alleen is de procedure laagdrempelig, hij is voor slachtoffers ook goedkoop. Indien de wederpartij aansprakelijk is, moet deze de redelijke advocaatkosten van het slachtoffer vergoeden. Zelfs wanneer de rechter het verzoek van het slachtoffer afwijst. Daarbij worden de werkelijke kosten door de rechter begroot en toegewezen en niet zoals in andere procedures slechts een forfaitair bedrag.

Het is dan wel van belang dat uw belangenbehartiger kennis heeft van het procesrecht en ruime ervaring heeft met procederen. Onze advocaten hebben die kennis en ervaring. Zij procederen geregeld voor cliënten bij zowel de rechtbank als (in hoger beroep) bij het gerechtshof. Hebt u vragen over het deelgeschil? Is uw zaak, die bij een niet-advocaat of rechtsbijstandverzekeraar loopt, vastgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!