Whiplash…?

Een whiplash ontstaat vaak door een achterop aanrijding. Door de accelaratie-deceleratiebeweging van de nek kunnen klachten ontstaan. Veelal worden nek-, schouder en hoofdpijnklachten gemeld. Ook worden doorgaans concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, vermoeidheid, misselijkheid en duiziligheidsklachten gemeld. Het vervelende van een whiplash is dat er geen afwijkingen worden waargenomen op een röntgenfoto of MRI.

Doordat een whiplash niet medisch geobjectiveerd kan worden zijn er verzekeraar die stellen dat een whiplash niet meer is dan een overrekening van weke delen, die binnen enkele weken tot maanden genezen is. U als whiplashslachtoffer weet beter. Alhoewel de klachten van de whiplash in sommige gevallen inderdaad binnen enkele maanden kunnen genezen, zijn er ook veel slachtoffers die klachten blijven houden.

De Hoge Raad over whiplash

De Hoge Raad is in het Zwolsche/De Greef-arrest duidelijk geweest: ook subjectieve klachten zijn juridisch relevant, zolang die klachten ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven’ zijn. Voorgaande kan bijvoorbeeld door een neuropsycholoog worden vastgesteld. Echter, met het aantonen van de klachten bent u er nog niet. Vervolgens zal nog het causaal verband tussen de whiplash en het ongeval moeten worden vastgesteld.

Is het bestaan van de ‘substraatloze’ subjectieve klachten eenmaal vastgesteld, dan worden aan het bewijs van het causaal verband tussen die klachten (‘de whiplash‘) en het ongeval niet al te hoge eisen gesteld. Daartoe is in ieder geval niet vereist dat er een  specifiek medisch aantoonbare oorzaak voor de klachten is. Bestonden de klachten vóór het ongeval niet, ontbreekt voor de klachten een alternatieve verklaring en kunnen deze op zich door het ongeval worden verklaard, dan wordt het bewijs van het casuaal verband in de regel aangenomen.

Klachten? Maar ook beperkingen?

Om de schade door uw whiplash te kunnen verhalen moet vervolgens nog een stap worden gezet. Immers klachten zijn vervelend, maar worden schadetechnisch pas relevant als deze klachten tot beperkingen leiden.  Daartoe is van belang dat, bijvoorbeeld een verzekeringsarts, aan de hand van de uitkomsten van het neuropsychologisch of een psychologische expertise een funtionele mogelijkheden lijst opstelt, waaruit blijkt dat u voor bepaalde handelingen beperkt bent. Aan de hand van de functionele mogelijkeden lijst kan een arbeidsdeskundige vervolgens bepalen of u inderdaad geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Juist bij medisch niet-objectiveerbaar letsel, zoals een whiplash, is het van belang om u te laten bijstaan door een ervaren letselschade advocaat. Aan ons kantoor is de enige LSA advocaat in het Westland verbonden. Hoe wij uw letselschade regelen, leest u op onze pagina over letselschade. Mocht u nader kennis willen maken of een vrijblijvende afspraak willen maken, neem dan contact met ons op!