Mediation

Naast advisering en het voeren van procedures, kan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u ook bijstaan in geschillen met behulp van mediation. In het geval u een geschil hebt met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt, dan bestaat de mogelijkheid van mediation. Vaak is dit minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. In sommige gevallen kan mediation ook tijd en geld besparen. In het geval u kiest voor mediation werkt u samen aan een oplossing. Dit onder begeleiding maar met de deskundige hulp van de mediator. In meer dan de helft van de gevallen heeft mediation geheel of gedeeltelijk een goede afloop.

Specialist…

Mediation

(c) Shutterstock

Een mediator is een specialist in het begeleiden van het gesprek en de eventuele onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar helpt beide partijen om gezamenlijk een oplossing te vinden. De mediator is in zijn begeleiding onafhankelijk. Het spreekt voor zich dat beide partijen vertrouwen in hem moeten hebben. Onderdeel daarvan is dat eenieder die bij de mediationgesprekken aanwezig is, vertrouwelijk met de inhoud van de gesprekken en de onderhandelingen om moet gaan. Dit wordt van tevoren ook zo afgesproken in de mediationovereenkomst.

Om te kunnen bepalen of u met een voldoende gekwalificeerde mediator te maken hebt, kunt u vragen in hoeverre de mediator een MfN-registermediator is. Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator, aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland en:

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MFN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over mediation of nader overleg of mediation in uw situatie een oplossing zou kunnen zijn, neem dan contact op met mr. N.T. Vogelaar.