Adoptie en stiefouderschap

Indien u een kind, om wat voor reden dan ook, wilt adopteren dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.De belangrijkste voorwaarden zijn:

Voor het indienen van een verzoek tot adoptie heeft u een advocaat nodig. De rechter beslist vervolgens of het adoptieverzoek wordt toegewezen. De rechter toetst daarbij ambtshalve of het verzoek tot adoptie in het belang van het kind is.

Naast de ”gewone” adoptie zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van adoptie, zoals stiefouderadoptie en de adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Bij deze vormen van adoptie kunnen veel vragen ontstaan. Welke rechten hebt u als stiefouder? Hebt u recht op een omgangsregeling met uw stiefkinderen? Bent u financieel verantwoordelijk voor uw stiefkinderen?

Voor beantwoording van dergelijke vragen of als u meer informatie wenst over adoptie of stiefouderschap kunt u vrijblijvend contactopnemen met de familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Vanuit onze twee vestigingen in het Westland helpen wij u graag!