Beëindiging samenleving

Als u gaat samenwonen en samenleven dan hoeven daarvoor geen formaliteiten geregeld te worden. Als u een samenlevingsrelatie heeft zonder een samenlevingscontract, dan kunt u of uw partner de samenleving op ieder moment zonder voorwaarden beëindigen. Is er echter sprake van een samenlevingscontract dan staan hier bepalingen in die aangeven hoe het samenlevingscontact kan worden ontbonden en welke zaken er geregeld moeten worden. Dit is met name van belang bij de beëindiging van de samenleving.

Doordat de rechten en plichten met betrekking tot de beëindiging van de samenleving niet heel uitgebreid zijn geregeld in de wet is er, in tegenstelling tot bij een echtscheiding, geen procedure bij de rechtbank nodig. Dit neemt niet weg dat het wel verstandig is om (desgewenst: gezamenlijk) bij de beëindiging van de samenleving een advocaat te vragen om u goed te adviseren over en u te begeleiden bij bijvoorbeeld de verdeling van gezamenlijk vermogen of schulden alsmede over het gebruik van de (gezamenlijke) woning.

Mochten u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben dan bent u bij de beëindiging van uw samenleven wettelijk verplicht afspraken te maken omtrent de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hiervoor gelden dezelfde wettelijke regels als wanneer u  gehuwd zou zijn. Wij kunnen u helpen bij het berekenen van de kinderalimentatie, maar ook met het opstellen van een ouderschapsplan, waarin financiële afspraken danwel afspraken omtrent de verzorging van de kinderen worden vastgelegd. Het opstellen van een ouderschapsplan is indien u gezamenlijk gezag heeft over de kinderen wettelijk verplicht.

Ondanks dat een advocaat niet verplicht is bij het beëindigen van een samenleving is het verstandig om u te laten helpen. De gespecialiseerde advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben veel ervaring met dit soort zaken. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen voor een afspraak op een van onze Westlandse kantoren in ‘s-Gravenzande of Honselersdijk.