In beslag genomen goederen?

Wanneer uw spullen door de politie in beslag zijn genomen, is dat uitermate vervelend, zeker wanneer u voor uw werk of om andere redenen van deze spullen (auto/ telefoon/ etc.) afhankelijk bent. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op de spullen te laten opheffen zodat u de spullen terug kunt krijgen.

Klaagschrift indienen

U kunt – wanneer de officier van justitie volhardt in het beslag – een klaagschrift indienen tegen het beslag. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd, de duur en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent, uw persoonlijke omstandigheden en het belang dat u hebt bij teruggave. Omdat de teruggave van de in beslag genomen spullen afhankelijk is van genoemde factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Soorten beslag

Uw spullen kunnen om verschillende redenen in beslag zijn genomen. Op de eerste plaats kan het beslag bedoeld zijn om onderzoek aan deze spullen te doen, met het oog op de waarheidsvinding. Ook kan het zijn dat het om een dure spullen gaat die in beslag is genomen zodat de opbrengst van de spullen later kan worden gebruikt als betaling van een bedrag aan wederechtelijk verkregen voordeel.

Maatstaf

Als belanghebbende kunt u een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de spullen. Het indienen van een klaagschrift heeft echter alleen zin wanneer het onderzoek van de politie in, op of aan de spullen is afgerond en er verder geen gronden bestaan voor verbeurdverklaring. Er mag dus geen relatie bestaan tussen de spullen en het strafbare feit, en voor zover u niet de beslagene (de verdachte waaronder beslag is gelegd) bent, is het voldoende dat uit het proces-verbaal niet blijkt dat u bekend was met zo’n relatie, en u dit ook aangeeft.

Bij duurdere spullen kan het ook zijn dat er conservatoir beslag is gelegd. In dat geval kunt u alleen met succes klagen wanneer het hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter later een geldboete van de 5de categorie oplegt of een ontnemingsvordering. Als derde (dus niet betrokkene) maakt u dan meer kans op teruggave van de spullen, nu voor een derde slechts als maatstaf geldt dat buiten redelijke twijfel moet staan dat die derde ook eigenaar is van de spullen. Dat u eigenaar bent van de spullen, moet u wel zo goed mogelijk aannemelijk maken. Het bewijs zal met name geleverd moeten worden middels aankoopbewijzen, verklaringen van getuigen e.d.

Advocaat

Zijn uw spullen door de politie in beslag genomen? Wilt u deze zo spoedig mogelijk terug? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze strafrechtspecialisten!