Heeft u een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen?

Het Openbaar Ministerie mag sinds 1 februari 2008 zelf straffen opleggen bij overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld. Zij heeft de bevoegdheid om, zonder tussenkomst van de rechter, de volgende straffen op te leggen:

  • Voorwaardelijk sepot (zolang u zich aan bepaalde voorwaarden houdt, wordt u niet vervolgd)
  • Boete
  • Taakstraf
  • Betalen van een schadevergoeding
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid

Indien de officier van justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen, zult u worden uitgenodigd voor een OM-zitting. De officier van justitie zal tijdens deze hoorzitting de zaak met u bespreken. De officier van justitie kan u tijdens een OM-zitting een straf opleggen. Wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikking dient u binnen 14 dagen verzet in te stellen. Uw zaak zal dan vervolgens worden ingetrokken, gewijzigd of worden voorgelegd aan de politierechter.

Op een OM-zitting kunt u zonder advocaat verschijnen. Toch is het wel verstandig om een advocaat in de arm te nemen of u te laten adviseren. De strafrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen voor de zitting het strafdossier voor u opvragen en aan de hand daarvan uw zaak inhoudelijk met u bespreken en nagaan of er voldoende bewijs tegen u aanwezig is om tot een veroordeling te kunnen komen.

Daarnaast kunnen zij u bij een eventuele veroordeling adviseren over de opgelegde straf. Onze ervaring is namelijk dat de officier van justitie veelal hogere straffen oplegt dan de politierechter.

Wees u zich ervan bewust dat indien u een strafbeschikking krijgt opgelegd dit ook vermeld wordt in uw justitiële documentatie (oftewel: u heeft een strafblad). Dit kan betekenen dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer krijgt als u die voor een nieuwe werkkring of nevenwerkzaamheid (bijvoorbeeld: jeugdtrainer) nodig hebt.

Onze ervaren strafpleiters kunnen voor u het verschil maken! Hebt u een vraag over strafrecht schroom dan niet om contact met ons op te nemen.