Verzekeringsrecht

Als particulier hebt u verschillende verzekeringen. Voor schade aan of door uw auto of motor. Voor schade aan uw woning of inboedel. Of als u zelfstandig ondernemer bent voor uw arbeidsongeschiktheid. U betaalt steeds tijdig de premie en gaat er vanuit dat – wanneer zich een verzekerd voorval voordoet – uw verzekeraar de schade netjes regelt. Vaak gebeurt dat ook, soms echter niet! Op dit soort geschillen is het verzekeringsrecht van toepassing.

polisvoorwaardenSoms beroept uw verzekeraar zich opeens op polisvoorwaarden, de beruchte kleine lettertjes, en stelt zich vervolgens op het standpunt dat uw schade niet onder de dekking van de verzekering valt. Of stelt de verzekeraar – nadat u een schade meldde – dat u bij het aangaan van de verzekering niet aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, waardoor de verzekeraar niet hoeft uit te keren. Soms stelt de verzekeraar, omdat uw claim vragen oproept, meteen dat er sprake is van fraude. Ten onrechte, want als ze u de gerezen vragen zouden voorleggen, dan zou u deze kunnen beantwoorden.

Als u in een discussie terecht komt met uw verzekeraar, dan is het goed u te laten bijstaan door een ervaren verzekeringsrecht advocaat. Hij kent het verzekeringsrecht op zijn duimpje. Hij weet hoe polisvoorwaarden uitgelegd moeten worden. Daarmee kunt u tegenwicht bieden tegen uw verzekeraar. Binnen ons kantoor is mr. E.W. Bosch het eerste aanspreekpunt voor verzekeringsrechtskwestie. Hij heeft jarenlang bij een verzekeraar gewerkt en weet dus als geen ander hoe een verzekeraar werkt en denkt.

Hebt u vragen over een verzekeringsrechtelijke kwestie, neem dan contact met ons op.