Arbeidsrecht voor werkgevers

Op alle mogelijke vlakken van het arbeidsrecht kan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u als werkgever adviseren en bijstaan.Zo hebben de arbeidsrechtadvocaten bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten ruime kennis en ervaring waar het gaat om:

arbeidsongeschiktheid en reïntegratie;Arbeidsrecht
Opstellen en wijzigen van arbeidsvoorwaarden
ontslag van directeur/statutair bestuurder;
concurrentiebeding/relatiebeding;
gelijke behandeling;
proeftijd/boetebeding;
functioneringstrajecten;
vakantie/verlof;
ontslag of ontbinding via de kantonrechter;
onderhandelen over beëindigingsvergoedingen
opstellen van beëindigingsovereenkomsten;
opzegverboden;
reorganisaties & collectief ontslag/sociaal plan;
uitzenden c.q. detacheren;
overgang van onderneming.

Soms is het voor u als werkgever interessanter om geen procedure te starten, maar middels mediation het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Anders dan bij een procedure kan het in de mediation gaan om de wederzijdse belangen in plaats van van de wederzijdse (geprenteerde) rechten. Bovendien bepaalt u zelf, in overleg met uw werknemer, het tempo van de mediation. Hierdoor kan een probleem door mediation sneller én goedkoper worden opgelost dan wanneer er langdurig geprocedeerd moet worden.

Binnen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten is mr. E. Spijer het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke kwesties.

Bent u benieuwd welke oplossing onze arbeidsrecht advocaten hebben voor uw arbeidsrechtelijke probleem? Neem gerust contact met ons op.