Indexering van alimentatie per 1 januari 2019

Geplaatst op 2 november 2018

Omdat – door de geldontwaarding (‘inflatie‘) – het leven ieder jaar duurder wordt, bepaalt, art. 1:402a, eerste lid, BW:

De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage,

Dit kan zowel om kinder– als om partneralimentatie gaan. De Minister voor rechtsbescherming, dat is nu minister Dekker, stelt de verhoging jaarlijks vast. De minister publiceert de vastgestelde verhoging in de staatcourant.

Alimentatie-indexering 2019: 2%Alimentatie-indexering 2019

Uit de ‘Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019’, die op 29 oktober in de staatscourant is gepubliceerd, blijkt dat per 1 januari 2019 alle alimentatiebedragen van rechtswege worden verhoogd met 2 procent. Daarvoor hoeft u niet opnieuw naar de rechter.

Het nieuwe alimentatiebedrag berekent u door de maandelijkse alimentatie die u in 2018 ontvangt of betaalt te vermenigvuldigen met 1,02.

Geldt de indexering voor alle alimentatiebedragen?

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel.

Als de hoogte van de alimentatie in een rechtelijke uitspraak staat die gewezen is vóór 1 januari 1973 dan geldt de regeling niet. Dat geldt ook als de alimentatiebedragen, voor deze datum, zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat er in de overeenkomst staat.

Voor alimentatiebedragen die nadien zijn vastgesteld of zijn overeengekomen kan zijn bepaald c.q. overeengekomen dat de wettelijke indexatieregeling niet van toepassing is. Bijvoorbeeld omdat degene die de alimentatie moet betalen moet leven van een vast inkomen, dat niet meegaat met het loon- en prijspeil. Dan kan de automatische stijging bezwaarlijk zijn. In die gevallen kan de rechter op verzoek van een van de partijen bepalen dat de wettelijke indexatieregeling niet geldt (vgl. art. 1:402a, vijfde lid, BW).

Leidt de uitsluiting van de wettelijke indexering, bijvoorbeeld na verloop van tijd, tot onbillijke verschillen ten opzichte van de algemene regeling? Dan kan de rechter op verzoek de indexeringsuitsluiting ongedaan te maken. Wijst de rechter dit verzoek toe?  Dan geldt vanaf dat moment de wettelijke indexeringsregeling.

Vragen?

Hebt u vragen over (de indexering) van de kinder- en partneralimentatie? Of wilt u de alimentatie(voorwaarden) laten aanpassen? Neemt u dan contact met ons op. Onze familierechtadvocaten staan u graag te woord!