Alimentatie: pas op met emotie!

Geplaatst op 13 juni 2014

Echtscheiding en alimentatie brengen emotie met zich. Dat is normaal. Uit een wat ouder vonnis uit 2012, dat pas in juni 2015 is gepubliceerd, blijkt echter dat men moet oppassen om vanuit emotie te handelen.

Waar ging de rechtszaak om?

Partijen waren gehuwd geweest, hadden dit huwelijk laten omzetten in een geregistreerd partnerschap en hebben in 2002 hun geregistreerd partnerschap beëindigd. Bij beschikking van het gerechtshof uit 2008 is de partneralimentatie bepaald op € 418,00 per maand.

Op 4 november 2011 stuurde de vrouw aan de man een sms-bericht, met de volgende tekst:

“per 1 januari kan je stoppen met de alimentatie de drie maanden die ik nog tegoed heb moet je nog voldoen
en dan ben je van mij af”

De man heeft de genoemde drie maanden betaald en is toen gestopt met het betalen van partneralimentatie. Enkele maanden later stond er bij de man echter ineens een deurwaarder voor de deur, die hem sommeerde om de achterstallige alimentatie alsnog te betalen. De man maakt bezwaar tegen deze sommatie, waarna de deurwaarder de man bericht:

“Ingevolge uw e-mailbericht (…) delen wij u mede dat onze opdrachtgever niet meer afziet van partneralimentatie”

dwangsom omgangsregelingHet standpunt van de man

De man wendt zich tot de voorzieningenrechter en vordert in kort geding staking van de executie van de alimentatiebeschikking. De man stelde daartoe dat de vrouw met haar sms-bericht hem een aanbod had gedaan, welk aanbod hij aanvaard had. Daardoor was er sprake van een (beëindigings)overeenkomst.

Het standpunt van de vrouw

De vrouw erkende het sms-bericht te hebben verzonden. Zij had dit bericht verzonden omdat de man de alimentatie niet altijd op tijd betaalde en dat zij het zat was om er steeds om te moeten vragen. Voorts was de vrouw van mening dat zij in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Toen zij echter haar baan verloor, een lage werkeloosheidsuitkering kreeg en van de gemeente geen aanvullende bijstand kreeg omdat zij, volgens de gemeente, recht had op partneralimentatie, had zij geen andere keuze dan terug te komen op haar besluit om af te zien van verdere alimentatie aanspraken.

Het oordeel van de rechter

De rechter overweegt dat op grond van de wet (art. 1:157 BW) partijen bij overeenkomst afstand kunnen doen van alimentatie. Op deze overeenkomst zijn de normale regels voor overeenkomsten van toepassing. Dat betekent dat een overeenkomst vormvrij is en totstandkomt door aanbod en aanvaarding. Omdat vast is komen te staan dat de vrouw het sms-bericht heeft verzonden met de bedoeling om de partneralimentatie te beëindigen en de man dit aanbod heeft aanvaard, is er aldus een overeenkomst tot stand gekomen waarin de vrouw afstand van haar alimentatie heeft gedaan. Daarom wordt de vordering van de man, tot staking van de executie, toegewezen. Hij hoeft dan ook geen alimentatie meer te betalen.

Commentaar

Echtscheiding en alimentatie brengen emoties met zich. In die emotie is een e-mail of sms zo verstuurd. Het versturen van een dergelijk bericht kan echter – zoals uit voorgaand vonnis blijkt – verstrekkende gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om op te passen met het versturen van e-mails of sms-berichten.
Opmerkelijk is dat de vrouw er voor gekozen heeft om in dit kort geding zelf verweer te voeren, dus zonder hulp van een advocaat. Als verweerder in kort geding is dat toegestaan, maar of het verstandig is?

Hebt u vragen over echtscheiding of alimentatie? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.