Alleen reizen met een minderjarige? Neem het toestemmingsformulier mee!

Geplaatst op 8 juli 2018

Binnenkort beginnen de vakanties weer. Veel mensen trekken er op uit: met het vliegtuig naar Spanje, met de auto naar Frankrijk. Kamperen in eigen land of een all-inclusive hotel aan de Turkse kust.  Mensen die alleen reizen met een minderjarige doen er goed aan om (extra) goed voorbereid op vakantie te gaan. Zij dienen er rekening mee te houden dat zij door de Koninklijke Marechaussee extra in de gaten worden gehouden.

Reizen met een minderjarige: toestemmingsformulier

Kinderen met een andere achternaam dan de alleenreizende ouder of met een enkel ticket maken grote kans vragen te krijgen. Wanneer vervolgens twijfel bestaat of de gezaghebbende ouder(s) toestemming hebben verleend voor de reis, volgt extra onderzoek. De Koninklijke Marechaussee probeert hiermee te voorkomen dat minderjarige kinderen door één van de ouders worden meegenomen naar het buitenland, zonder toestemming van de andere (gezaghebbende) ouder. Dit soort onderzoeken verlopen sneller wanneer de alleenreizende ouder een door de andere (gezaghebbende) ouder ondertekend toestemmingsformulier bij zich heeft.

Met dit ingevulde en ondertekende formulier geeft de andere ouder namelijk toestemming aan zijn of haar ex-partner om met hun kind op reis te gaan. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Afschrift ouderschapsplan

reizen met een minderjarigeGescheiden ouders die alleen op vakantie gaan met hun minderjarige kinderen, doen er verstandig aan om naast het toestemmingsformulier een afschrift van een eventueel ouderschapsplan en/of rechterlijke uitspraak over het gezag en de omgang mee te nemen. Ook het voorhanden hebben van het retourticket van het kind zal de controle versnellen.

Wanneer u als alleenreizende ouder vooraf de reis goed voorbereidt kan dit er voor zorgen dat de (strengere) controle door de Marechaussee niet meer dan een routinecontrole is en u uw vlucht daardoor niet hoeft te misen.

Stroomschema Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft op haar internetpagina een stroomschema opgenomen, waaruit blijkt of u een toestemmingsformulier nodig hebt. In sommige gevallen is dat niet nodig, maar is het wel handig als u andere documenten bij u hebt, die duidelijkheid geven over de vraag wie er gezag heeft over de minderjarige.

Vragen?

Hebt u vragen over het alleen reizen met een minderjarige of over (de wijziging van) omgang en gezag? Neem dan contact met ons op!