Update dienstverlening: corona-virus

Geplaatst op 15 maart 2020

Wij nemen de richtlijnen en adviezen van het RIVM serieus en volgen deze op. Gelet op de recente ontwikkelingen rond het corona-virus zullen ook onze medewerkers, zoveel als mogelijk, vanuit huis werken. Wij doen onze uiterste best om de dienstverlening naar cliënten, en de contacten met anderen, zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Onze telefonische bereikbaarheid kan op drukke momenten echter minder zijn. Probeert u daarom, zoveel als mogelijk, per e-mail contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om zo spoedig mogelijk te reageren.

Fysieke afspraken

Coronavirus

© Pete Linforth via Pixabay

Fysieke afspraken zullen wij zoveel als mogelijk tot een minimum beperken. Wij willen hiermee de gezondheid van onze medewerkers, hun familieleden en van alle mensen waar wij contact mee hebben zo veel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het corona-virus.

Hebt u al een afspraak met één van onze advocaten staan? Dan zullen wij contact opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen of om een fysieke afspraak bijvoorbeeld om te zetten in een telefonisch bespreking.

Zittingen

Vanaf dinsdag 17 maart a.s. zijn alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere college’s gesloten. Dit in ieder geval tot en met maandag 6 april a.s. Urgente zaken gaan echter wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Bijvoorbeeld omdat dit raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. De Rechtspraak bericht:

“Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.”

Mocht er op korte termijn in uw zaak een zitting zijn gepland, dan nemen wij tijdig contact met u op. Dit om te bespreken of, en zo ja, hoe deze zitting doorgang zal vinden.

Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, schroomt u dan niet om contact met uw contactpersoon op te nemen of via onze algemene e-mail adres.