DBA vervangt VAR

Geplaatst op 13 mei 2016

Per 1 mei 2016 vervangt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

De VAR werd gehanteerd door opdrachtnemers (ZZP-ers) om richting opdrachtgevers aan te tonen dat sprake was van ondernemerschap. Wanneer een opdrachtnemer in het bezit was van een VAR werd de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard van de heffing van loonbelasting.

De wet BDA heeft tot gevolg dat de fiscus, anders dan nu het geval is, meer mogelijkheden heeft om handhavend op te treden tegen de opdrachtgever. Wanneer (achteraf) blijkt dat er eigenlijk geen sprake was van ondernemerschap maar van een (verkapt) dienstverband dan loopt ook de opdrachtgever een risico door de fiscus te worden aangesproken. Verder beoogt de wet DBA schijnzekerheid te voorkomen en vooraf meer zekerheid te verkrijgen dat de voorgenomen arbeidsrelatie niet kwalificeert als een dienstbetrekking.

Tot 1 mei 2017 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om een goede opdrachtovereenkomst op te stellen en zal de fiscus niet handhaven. De overeenkomst zal moeten worden toegespitst op de feitelijke inhoud van de arbeidsrelatie. Er kan gebruik gemaakt worden van de modelovereenkomsten die de fiscus (via haar website) aanbiedt maar dat is niet verplicht. Ook kan de overeenkomst aan de fiscus worden voorgelegd om deze te laten goedkeuren.

Mocht er twijfel zijn over de aard van de arbeidsrelatie of de wijze waarop deze schriftelijk moet worden vastgelegd dan staan de arbeidsrechtspecialisten van VBS advocaten u hierin graag bij.