DBA vervangt VAR

Geplaatst op 13 mei 2016

Per 1 mei 2016 vervangt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Met de VAR kon een opdrachtnemer, vaak een ZZP-er, aan zijn opdrachtgever aantonen dat hij zelfstandig ondernemer was. Had de opdrachtnemer een VAR? Dan hoefde de opdrachtgever in beginsel geen loonbelasting of premie volksverzekeringen in te houden.

Arbeidsovereenkomst

De wet DBA geeft de fiscus meer mogelijkheden om handhavend op te treden. Ook tegen de opdrachtgever. Blijkt (achteraf) dat er toch sprake is van een verkapt dienstverband, dan loopt ook de opdrachtgever het risico op een naheffing. Verder beoogt de wet DBA schijnzekerheid te voorkomen. Het doel is dat vooraf meer duidelijkheid bestaat over de vraag of de voorgenomen arbeidsrelatie kwalificeert als een dienstbetrekking.

Tot 1 mei 2017 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om een goede opdrachtovereenkomst op te stellen. Tot dan zal de fiscus niet handhaven. De inhoud van de overeenkomst moet worden toegespitst op de feitelijke inhoud van de arbeidsrelatie. De fiscus biedt, via haar website, modelovereenkomsten aan. Deze modelovereenkomst kan men aanpassen naar de eigen situatie. Het gebruik van deze modellen is echter niet verplicht. Men kan de overeenkomst ook vooraf aan de fiscus voorleggen. Keurt de fiscus de overeenkomst goed? Dan weten beide partijen dat hun arbeidsrelatie goed is vastgelegd.

Twijfelt u over de aard van een arbeidsrelatie? Of over de wijze waarop deze schriftelijk vastgelegd moet worden? Dan staan de arbeidsrechtspecialisten van VBS Advocaten u hierin graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.