Defensie treft regeling voor chroom-6 slachtoffers

Geplaatst op 13 maart 2015

Chroom-6 is een stof in de verf en lak waarvan tanks en gevechtsvliegtuigen in een aantal werkplaatsen van Defensie werden voorzien. Een groot aantal medewerkers van defensie die met deze stof in aanraking zijn gekomen, zijn vervolgens ziek geworden.

Het Ministerie heeft opdracht gegeven aan een onderzoekscommissie om een onderzoek te doen naar de schadelijke gevolgen van blootstelling aan chroom-6. Helaas zal het nog enige tijd duren voordat dit onderzoek is afgerond. Pas na afronding van dit onderzoek zal blijken of het Ministerie aansprakelijk is voor de door de slachtoffers geleden schade.

Het Ministerie van Defensie heeft samen met de militaire vakbonden een voorlopige regeling opgesteld voor (voormalig) defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 houdende stoffen. Op de site van vakbond VBM is de precieze regeling na te lezen. Hieruit blijkt dat de aandoeningen in categorieën zijn ingedeeld, waarbij per categorie een bedrag is vastgesteld:

De vergoedingen gelden alleen mensen die meer dan twaalf maanden met chroom-6 hebben gewerkt. Mocht de medewerker zijn overleden, dan kunnen nabestaanden aanspraak maken op de vergoeding.

Het gaat om een voorlopige tegemoetkoming. Mocht later vast komen te staan dat iemands ziekte niet is veroorzaakt door blootstelling ana chroom-6 dan vordert het Ministerie het bedrag niet terug.

Alhoewel toe te juichen is dat het Ministerie de getroffen medewerkers hangende het onderzoek tegemoet komt, het gaat echter wel om een druppel op de gloeiende plaat. Te verwachten is dat de door de betrokken medewerkers geleden schade aanmerkelijk groter is.

Wilt u meer weten of beroepsziekten? Kijk dan op onze pagina over beroepsziekten. Wilt u weten wat onze gespecialiseerde advocaten voor u kunnen betekenen, kijk dan hier.