Hausse aan echtscheidingen verwacht in 2020

Geplaatst op 24 mei 2019

Deze week kwam in het nieuws dat de verwachting is dat er volgend jaar een toename zal zijn van het aantal echtscheidingen. Dit heeft te maken met het feit dat per 1 januari 2020 de regelgeving voor partneralimentatie verandert.

Huidige alimentatieduur

Nu is het zo dat de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar is bij een huwelijk met kinderen of zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar. Bij huwelijken korter dan vijf jaar en zonder kinderen, is de maximale duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Alimentatieduur bij echtscheidingen vanaf 1 januari 2020

echtscheidingVanaf 2020 gaat er het nodige veranderen. Voor scheidingen vanaf die datum wordt de duur van de partneralimentatie maximaal teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk. Dit met een maximum van vijf jaar. Dat scheelt dus enorm.

De uitzonderingen hierop zijn de volgende:

Bij een lang huwelijk en wanneer partijen voor 1970 geboren zijn, geldt er een overgangsregeling. Voor ex-echtgenoten die pas over meer dan 10 jaar AOW krijgen en bij wie het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar is de alimentatieduur dan maximaal 10 jaar;

Rechter houdt het laatste woord

In bijzondere gevallen houdt de rechter het laatste woord. De mogelijkheid om een langere termijn toe te wijzen blijft bestaan. Hoe dit in de praktijk zal gaan uitpakken valt nog te bezien. Uiteraard kunnen ex-echtgenoten nog steeds in onderling overleg een andere termijn afspreken.

Aftrekbaarheid alimentatie

Verder zal rekening moeten worden gehouden met de fiscale aftrek. Op dit moment is partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%. Dit tarief zal geleidelijk dalen naar 37,05% in 2023. Deze wijziging raakt ook de huidige lopende alimentatieverplichtingen. Hierdoor wordt het voor alle alimentatieplichtigen duurder om de alimentatie te betalen. Dat kan in de komende jaren wijzigingsprocedures met zich mee zal brengen.

Conclusie

In hoeverre er volgend jaar daadwerkelijk een toename van echtscheidingen plaatsvindt moeten worden afgewacht. Ook is zeker niet uitgesloten dat gelet op de veranderde wetgeving toekomstige alimentatiegerechtigden juist dit jaar nog de echtscheiding in gang willen zetten. Daardoor vallen zij nog binnen de oude regelgeving (de 12 jaarstermijn).

Voor vragen over (partner- of kinder)alimentatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.