Kinderwens? Een kind vóór 1 januari 2025 levert € 30.000 op!

Geplaatst op 2 november 2022

Door een wijziging in de belastingwet krijgen ouders die een kind krijgen voor 1 januari 2025, verspreidt over de 12 jaar daarna, € 30.000 meer dan ouders wiens kind op of na 1 januari 2025 wordt geboren.

Wat verandert er?

Het kabinet wil per 1 januari 2025 af van de zogeheten Inkomensafhankelijke combinatiekorting (“IACK”). De IACK is een fiscale aftrekpost van circa € 2.500 per jaar voor werkende ouders. Deze Moeder met kindbelastingkorting voor werkende ouders is ooit ingevoerd om de combinatie van werk en zorg aan te moedigen. Omdat vanaf 2025 kinderopvang gratis wordt en er lastenverlichting voor middeninkomens in het vat zit, kan de IACK volgens het coalitieakkoord verdwijnen.

Wat zijn de gevolgen daarvan?

De overgang is echter abrupt. Vanaf 1 januari 2025 verdwijnt de IACK voor ‘nieuwe gevallen’ (ouders van nieuwe baby’s). Dat betekent dat ouders die op oudejaarsdag 2024 een baby krijgen, nog twaalf jaar profiteren van de IACK. Dat levert een belastingvoordeel van zo’n € 30.000 op. Is de baby geboren om 00:01 uur op nieuwjaarsdag, dan hebben de ouders dat voordeel niet.

Zorgen in de Tweede Kamer…

Diverse Tweede Kamerleden hebben hun zorgen geuit. Zij vrezen onder meer dat er gestuurd gaat worden op vroeggeboortes. Ook wijzen zij erop dat er enorme verschillen ontstaan tussen ouders. Sommigen Kamerleden verwachten een mogelijke ‘babyboom’, dit als ‘lelijk’ gevolg van de voorgenomen wijziging.

die niet leiden tot een wijziging van de plannen

Voorstellen voor een geleidelijker overgang stranden vooralsnog echter op de coalitiepartijen, met name de VVD. Die willen vasthouden aan de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. De afschaffing van het belastingvoordeel scheelt de overheid 1,7 miljard euro per jaar. Voor de afschaffing van de IACK komt, zo menen zij, immers de aanpassing van toeslagen in de plaats. Ook het kabinet is niet voornemens om wijzigingen aan te brengen in de plannen. Er zou simpelweg geen ‘politiek draagvlak’ zijn, ziet staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen). “Ik ga het niet mooier maken dan het is. Kort en goed: we houden ons als kabinet aan het coalitieakkoord.”

Hebt u vragen over het personen- en familierecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze familierechtadvocaten.