Koningswerf in de wacht

Geplaatst op 7 april 2010

De rechtszaak over de asbest-affaire in winkelcentrum De Koningswerf in ‘s-Gravenzande dient hoogstwaarschijnlijk op 25 mei 2010. De bestuursrechter buigt zich dan over de vraag of de gemeente Westland op 31 juli 2008 moest overgaan tot sluiting van het winkelcentrum nadat er asbest was aangetroffen of niet.

Hoogstwaarschijnlijk volgt in mei uitspraak in asbestkwestie –
De Koningswerf in de wacht

AD/ Haagsche courant

AD/Haagse courant
woensdag 7 april 20101

‘S-GRAVENZANDE – De rechtszaak over de asbest-affaire in winkelcentrum De Koningswerf in ‘s-Gravenzande dient hoogstwaarschijnlijk op 25 mei. De bestuursrechter buigt zich dan over de vraag of de gemeente Westland op 31 juli 2008 moest overgaan tot sluiting van het winkelcentrum nadat er asbest was aangetroffen of niet.

De passage ging in november 2008 weer open voor publiek. De ondernemers waren het niet eens met de sluiting.
Twee hoorzittingen waarbij de ondernemers telkens in het gelijk werden gesteld konden de gemeente niet van gedachten doen veranderen. Die blijft bij het standpunt dat sluiting nodig was en verstrekte een financiële lening aan de ondernemers. Maar die willen een schadevergoeding. Wat de eis precies is, is nog niet duidelijk.

Advocaat van de ondernemers Michiel Vogelaar legt uit dat de eis pas duidelijk wordt na de uitspraak van de bestuursrechter. Die bepaalt of de beslissing juist was. Pas daarna weten wij hoe we verder kunnen,” aldus Vogelaar. Hij meent dat de zaak inmiddels wel erg lang duurt. Dat heeft te maken met het feit dat er veel verschillende partijen bij zijn betrokken. Er doen vier advocaten mee. Voordat je een datum voor een zitting hebt waarop iedereen kan, ben je al snel verder in de tijd. En voor je het weet moet het weer worden verschoven, omdat iemand niet kan. Daarom is 25 mei ook niet 100 procent zeker,” zo verklaart hij de slepende zaak.

Fons van Rodijnen, voorzitter van de ondernemersvereniging wil al helemaal niet meer praten over de asbest-kwestie. Wij willen af van het asbestverhaal,” luidt zijn reactie over deze zaak. Vorig jaar zei hij nog in deze krant dat er sinds de asbestaffaire al enkele winkeliers failliet waren gegaan. Ben’s music is onlangs dichtgegaan. Hoewel andere ondernemers menen dat uiteenlopende factoren debet zijn aan de sluiting van de muziekzaak, vlakt niemand de lange sluitingtijd in 2008 uit. Dat is één van de factoren geweest die ook heeft meegespeeld,” zo meent Mieke Hoogeveen, voorzitter van de middenstandsvereniging ‘s-Gravenzande.

Het lange wachten op een nieuw winkelcentrum telt ook mee. Oorspronkelijk zou in 2009 een nieuw winkelcentrum worden geopend. Vandaag zijn de definitieve bouwplannen nog niet vastgesteld.
In de laatste nieuwsbrief van de gemeente staat dat in het derde of vierde kwartaal van 2011 wordt begonnen met de sloop van de Koningswerf. De oplevering van een nieuw winkelcentrum zou dan naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2013 plaatshebben.”

Toch denkt Hoogeveen dat de ondernemers die tijd wel uitzitten. Ze doen er alles aan om het levendig te houden.”