Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Geplaatst op 1 april 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Met deze NOW kan de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Werkgevers kunnen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten, dan doorbetalen. De tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Aanvraag NOW bij het UWV

De aanvraag kan de werkgever bij het UWV  doen, zodra de NOW is opengesteld. Het streven is dat dit op 6 april 2020 zal gebeuren. Aanvragen moeten voor 31 mei 2020 zijn ingediend  Dat gaat via de website van het UWV. Nadat de aanvraag volledig is, zal het UWV vervolgens binnen twee tot vier weken een voorschot verstrekken.

Omzetdalingen vanaf 1 maart 2020

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Werkgevers die te maken hebben met een te verwachten omzetdaling van meer dan 20 % over een aaneengesloten periode van drie maanden kunnen een beroep doen op de NOW. De werkgever mag tijdens de periode waarover hij tegemoetkoming krijgt geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten hangt af van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

NOW: voorschot

Naar aanleiding van de aanvraag van de werkgever zal het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de te verwachten tegemoetkoming voldoen. Achteraf stelt het UWV vast wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en vindt eventueel nog een correctie plaats als sprake is geweest van een daling van de loonsom of een lagere omzetdaling dan vooraf ingeschat.

NOW

© Tumisu via Pixabay

Kort samengevat:

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons altijd even vrijblijvend bellen of contact opnemen met onze Corona-helpdesk.