Nieuws

Dag van het slachtoffer: kabinet kondigt versterking slachtofferrechten aan

Geplaatst op 13 februari 2018

Op 22 februari 2018 vindt de jaarlijkse Europese dag van het slachtoffer plaats.  Op deze dag kondigde minsiter Dekker, van rechtsbescherming, zijn meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 bekend. Langs een drietal lijnen worden de ambities van het kabinet besproken. 1. Versterking rechtspositie slachtoffers Sinds een aantal jaar heeft een slachtoffer van een ernstig gewelds- of...

Lees meer

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Geplaatst op 13 januari 2018

Jaarlijks worden de overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen (ongeacht of dit kinder- of partneralimentatie is) verhoogd. Dit ter compensatie van de geldontwaarding ('inflatie'). De verhoging wordt vastgesteld en bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het besluit van (toenmalige) minister Blok is in de staatscourant gepubliceerd. Per 1 januari ...

Lees meer

Gratis inloopspreekuur arbeidsrecht op 27- en 28 oktober a.s.

Geplaatst op 13 oktober 2017

Op vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober 2017 kan iedereen, of u nu werkgever bent of werknemer, zijn of haar vragen over: - arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, - ontslag om economische redenen - ontslag op staande voet, - concurrentiebedingen, - (loondoorbetaling bij) arbeidsongeschiktheid, - loonvorderingen; - de uitleg van een Collectieve Arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Pensioen houdt exen levenslang verbonden

Geplaatst op 8 september 2017

Met deze kop staat stond er op 8 september jl. een artikel in De Telegraaf. Uit een onderzoek dat Motivaction deed (in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl)  onder 500 vrouwen, bleek dat bijna de helft van hen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen. Uit dit artikel blijkt dat dit wel het geval is en dat bij een echtscheiding altijd moet worden gekeken naar...

Lees meer

Het Westland is weer een Westlandse advocaat rijker!

Geplaatst op 13 augustus 2016

Op vrijdag 26 augustus 2016 is tijdens een bijzondere zitting van de Rechtbank Den Haag mr. Anouk Korff beëdigd tot advocaat. Anouk voltooide haar master aan de Tilburg University. Tijdens haar studie heeft Anouk Korff onder andere ervaring opgedaan bij een deurwaarderskantoor, een advocatenkantoor en is zij als buitengriffier werkzaam geweest bij de Rechtbank team kanton. Ook is zij als...

Lees meer

Vrouw verspeelt recht op partneralimentatie

Geplaatst op 13 mei 2016

Bij een relatiebreuk of echtscheiding is het niet ongebruikelijk dat dit gepaard gaat met de nodige emoties. Uit een recent gewezen arrest van het Gerechtshof Den Haag blijkt echter dat (ook) aan (de uiting van) deze emoties grenzen zijn. Waar ging de rechtszaak om? Partijen zijn gehuwd geweest. De vrouw heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om ten laste van de man partneralimentatie ...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Geplaatst op

Per 1 mei 2016 vervangt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR werd gehanteerd door opdrachtnemers (ZZP-ers) om richting opdrachtgevers aan te tonen dat sprake was van ondernemerschap. Wanneer een opdrachtnemer in het bezit was van een VAR werd de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard van de heffing van loonbelasting. De...

Lees meer

Is de door ‘Slash’ toegebrachte schade op hem te verhalen?

Geplaatst op

De afgelopen maanden zuchtte het Westland onder de terreur van ‘Slash’. Slash vernielde sinds de zomer van 2015 inmiddels meer dan 300 autobanden. Daarnaast kraste hij in enkele auto’s een boodschap. Vandaag werd bekend dat de politie een verdachte heeft aangehouden: een 19-jarige ’s-Gravenzander. Inmiddels bereikte ons van meerdere kanten de vraag of de door Slash veroorzaakte schade op hem...

Lees meer

Minister Asscher past de Wet Werk en Zekerheid aan

Geplaatst op 13 april 2016

Sinds de invoering van de WWZ is er, met name vanuit het MKB, veel kritiek geweest op de verplichting voor werkgevers om een transitievergoeding te betalen aan langdurig zieke werknemers. Veel werkgevers ervaren het als onredelijk dat zij na een langdurige periode van ziekte van een werknemer, hetgeen voor veel werkgevers op zichzelf beschouwd al reeds kostbaar is, bij beëindiging van het...

Lees meer

Rechtsbijstandverzekeraars delven onderspit…

Geplaatst op

De afgelopen jaren is er het nodige te doen geweest over de vrije advocaatkeuze in de rechtsbijstandverzekering. Art. 4:67, eerste lid, Wet op het financieel toezicht bepaalt, voor zover hier relevant: "Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een...

Lees meer