Rechtbank wijst record bedrag aan smartengeld toe

Geplaatst op 13 november 2015

Op 11 november 2015 is door de rechtbank Gelderland in een drietal vonnissen, tegen drie verdachten, een record bedrag aan smartengeld toegewezen: € 200.000.

Waar ging het om in deze zaak?

In de nacht van 3 op 4 september 2014 is er bij een woning in Velp een steen door een raam gegooid. Vervolgens is er door het gebroken raam een zogenoemde Molotov-coctail (brandbom) naar binnen gegooid. Deze is terecht gekomen in een kamer waar een man en vrouw in bed lagen te slapen. De steen en delen van de fles waar de brandbom van gemaakt was, zijn later in het bed aangetroffen. Door de brandbom is er brand uitgebroken in de slaapkamer. Als gevolg van de brand is het lichaam van de man voor 78,5% van de totale huidoppervlakte verband, waarvan 41% tweedegraads en 37,5% derdegraads verbrandingen. Het lichaam van de vrouw is als gevolg van de brand voor 55,2% van de totale huidoppervlakte verbrand, waarvan 25,7 tweedegraads en 29,5% derdegraadsverbrandingen.

De procedure

Tegen de drie verdachten is strafvervolging in gesteld door de officier van justitie.

De benadeelde partijen hebben zich gevoegd in de strafzaak als benadeelde partij. Namens de man werd een vordering ingediend van € 1.010.223,90. Namens de vrouw werd er € 930.066,50 gevorderd.

De uitspraak van de rechter

De rechter heeft alle drie de verdachten veroordeeld. De eerste verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Verdachte twee, die verminderd toerekeningsvatbaar was, kreeg 12 jaar opgelegd.  De derde verdachte, die volgens de rechtbank de brandbom heeft gegooid, is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf, met daarnaast de TBS-maatregel.

Minstens net zo belangrijk is dat de rechtbank de verdachten, hoofdelijk, heeft veroordeeld om aan het mannelijke slachtoffer een schadevergoeding te betalen van € 396.062,29 (waarvan € 200.000,00 aan smartengeld) en aan het vrouwelijke slachtoffer € 226.041,50 (waarvan € 150.000,00 aan smartengeld).

Waarom is dit vonnis bijzonder?

Weliswaar is aan beide slachtoffers aanmerkelijk minder schadevergoeding toegekend dan gevorderd, doch dit is (deels) te wijten aan het feit dat de vordering benadeelde partij geen onevenredige belasting mag zijn voor de strafzaak. Daarnaast heeft de rechtbank bepaalde stellingen van de benadeelde partijen niet gevolgd.Dit vonnis is echter bijzonder omdat voor het eerst in Nederland door een rechter een smartengeldvergoeding is opgelegd van € 200.000,00. Weliswaar zijn er in het verleden in minnelijke schikkingen wel eens vergoedingen in deze orde van grootte betaald, maar nimmer werd een dergelijk bedrag door een rechter toegewezen. Dat een rechtbank, nota bene in een strafzaak, de moed heeft gehad om deze horde te slechten is prijzenswaardig.

Nogal eens wordt gezegd dat wij in Nederland geen ‘Amerikaanse toestanden’ willen. Echter liep de hoogte van het smartengeld in Nederland ook ten opzichte van de rest van Europa uit de pas. Dit wordt niet alleen betoogd door slachtofferadvocaten, maar ook wetenschappers hebben dit eerder aangekaart. Daarnaast zijn er enkele rechterlijke uitspraken waarin de rechter tot eenzelfde conclusie kwam. Doordat het hoogst toegewezen bedrag in Nederland nu op € 200.000,00 ligt, is het plafond verhoogd. Daardoor zal ook het smartengeld in de lagere categoriën kunnen stijgen. Daarom is dit vonnis een mijlpaal, zelfs als de verdachten in hoger beroep zouden gaan (hetgeen ten tijden van het schrijven van dit bericht nog niet bekend is).

Ook in het NRC werd aandacht besteed aan deze zaak, klik hier voor het artikel.  

Bent u slachtoffer van een misdrijf en hebt u door dit misdrijf letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!