Gratis seminar ‘Ontwikkelingen AV&S 2019-2022’

Geplaatst op 10 februari 2023

Door de Covid-maatregelen waren wij de afgelopen jaren niet in de gelegenheid om ons jaarlijks seminar voor assurantietussenpersonen te organiseren. Nu op dat punt alle beletselen zijn verdwenen, pakken wij de draad van de jaarlijkse seminars weer op. Graag nodigen wij assurantietussenpersonen uit de regio uit voor een gratis seminar:

‘Ontwikkelingen aansprakelijkheid, verzekering en (letsel)schade 2019-2022’
op woensdag 15 maart 2023 van 16:00 uur tot 18:00 uur

Tijdens dit seminar praten wij u bij over de actuele ontwikkelingen in de jaren 2019-2022. Vanaf dit jaar vindt het seminar plaats op onze nieuwe locatie in Maasdijk. Deelname geeft u meteen de gelegenheid om onze nieuwe locatie te bezichtigen.

Aansprakelijkheidsrecht

In de afgelopen jaren is er het nodige gebeurd. Zo wees de Hoge Raad een arrest over de aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties. Daarnaast werden de piketpaaltjes bij shockschade verplaatst. De gezichtspunten uit het Hoogeveen-arrest vervangen de vereisten uit het bekende Taxibus-arrest. Daarnaast wees het Hof Arnhem-Leeuwarden een richtinggevend arrest over de kwalitatieve aansprakelijkheid bij dieren, die ook voor uw praktijk van invloed is. Het Hof Amsterdam beslechtte een discussie over de vraag of het regresrecht van de werkgever ook, na een loonsanctie, geldt voor het derde ziektejaar.

Verzekeringsrecht

Maar ook in het verzekeringsrecht waren er ontwikkelingen. Zo nam de Hoge Raad in het Supercell-arrest de gelegenheid te baat om iets te zeggen over het causaal verband in het verzekeringsrecht. Daarnaast gaf de Hoge Raad meer duidelijkheid over de verschuldigdheid van de kosten van een contra-expert en de toelaatbaarheid van beperkende bepalingen in de polisvoorwaarden op dit punt.

Schadevergoedingsrecht

Op het gebied van schadevergoeding heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechter, als eenmaal aan de stelplicht is voldaan, de plicht heeft om de schade te begroten. Ook de discussie over de hoogte van het smartengeld liep door in de afgelopen jaren. Wij praten u als assurantietussenpersoon graag bij over de meest recente ontwikkelingen.

Het seminar vindt plaats op woensdag 15 maart a.s. van 16:00 tot 18:00 uur. Het bijwonen van dit seminar is gratis. Wilt u niet alleen komen en/of hebt u één of meer collega(‘s) voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Neemt u deze collega(‘s) dan vooral mee! Aanmelden kan hieronder.

Wij zien u graag 15 maart a.s.!