Winkeliers Koningswerf: eerste rechtszaak tegen sluiting

Geplaatst op 7 januari 2009

AD/ Haagsche courant

Woensdag 7 januari 2009

De zitting bij de bezwarencommissie over de sluiting van het winkelcentrum De Koningswerf in ‘s-Gravenzande wordt maandagavond gehouden. Vertegenwoordigers van de winkeliers en een vertegenwoordiger van de gemeente verdedigen dan hun standpunten. De zaak draait om de vraag: was de beslissing het winkelcentrum op 31 juli, na de vondst van asbest, te sluiten terecht?

De gemeente vindt dat zij het winkelcentrum mocht sluiten. Rapporten toonden aan dat er asbest in de passage was aangetroffen. De winkeliers stellen dat de rapporten geen enkele reden gaven om tot sluiting over te gaan. De reactie van de gemeente was niet meer dan paniekvoetbal stelt advocaat Michiel Vogelaar die de winkeliers vertegenwoordigd. De bezwarencommissie geeft het college van B&W advies. Het college kan dat overnemen of verwerpen. Over zo’n zes weken wordt het besluit genomen. Als het college bepaalt dat de passage terecht werd gesloten, dan zetten de winkeliers de gang naar de rechter in.

Later dit jaar is er een tweede zaak omtrent de Koningswerf. Die gaat over geld. De winkeliers willen een schadevergoeding – de berekening wordt nog gemaakt – voor gemiste omzet. Daarvoor gaan de winkeliers naar de rechtbank.