Klachtenregeling

Het team van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten stelt alles in het werk om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Toch komt het soms voor dat een cliënt niet tevreden is. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de maatschap van ons kantoor.

Het PDF-bestand met onze werkwijze inzake klachtenafhandeling kunt u hier downloaden.

Voor het openen van dit bestand hebt u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is op de meest computers geinstalleerd. Mocht dat bij u (nog) niet het geval zijn, dan kunt u dit programma hier gratis downloaden.

Lukt het downloaden niet? Neem gerust contact met ons op. Wij sturen u omze klachtenregeling kosteloos toe.