Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de schop?!

Geplaatst op 1 mei 2014

Op dit moment is de Wet Werk en Zekerheid aanhangig bij de Eerste Kamer. Indien deze wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, verandert er per 1 juli 2014 het nodige voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alhoewel het vooralsnog ‘slechts’ om een wetsvoorstel gaat, informeren wij u reeds nu zodat u op de inwerkingtreding daarvan kunt voorsorteren. Indien de wet wordt aangenomen gelden vanaf 1 juli 2014 de volgende uitgangspunten:

Menig werkgever heeft vaste sjablonen voor arbeidsovereenkomsten. Gelet op het grote aantal wijzigingen is dit hét moment om uw standaard arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd door te laten lichten door één van onze gespecialiseerde advocaten. Zoals uit het voorgaande blijkt kunnen de gevolgen, wanneer uw arbeidsovereenkomsten niet voldoen aan de regels, groot zijn. U kunt onbedoeld de bescherming van een concurrentiebeding verliezen en/of een boete krijgen omdat u niet tijdig aan uw aanzegplicht hebt voldaan.

Update 10 juni 2014: Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen. De inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wijzigingen is door minister, op verzoek van de Eerste Kamer, opgeschoven naar 1 januari 2015.

Hebt u vragen? Of wilt u uw standaard arbeidsovereenkomst laten controleren? Neemt u dan contact met ons op!