Letselschade en overlijdensschade

Hebt u letselschade door de schuld van iemand anders? Dan kan het zijn dat u recht hebt op schadevergoeding. Of u nou slachtoffer bent van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een gewelds- of zedenmisdrijf, een verkeersongeluk (veroorzaakt door een tegenpartij of door een gebrek in de weg) of een medische fout. Of dat u letsel opliep door toedoen van: een dier, tijdens een sport- en spelsituatie of tijdens de vakantie. Wij kunnen u helpen bij het verhalen van uw letselschade! Is een dierbare door de schuld van een ander overleden? Ook dan kunnen wij u mogelijk bijstaan bij het verhalen van uw overlijdensschade. Dan kunt u de draad van het leven weer oppakken! Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan onderstaand formulier in. Twijfelt u (nog)? Lees dan onderstaand meer over onze werkwijze, de kosten van onze bijstand en ons werkgebied. Of lees hier wat cliënten over onze dienstverlening zeggen.

Uw letselschade of overlijdensschade melden

Onze werkwijze bij de behandeling van letselschade

Wij brengen u als slachtoffer of als nabestaande van een slachtoffer een vrijblijvend bezoek.  Tijdens dit bezoek brengen wij samen met u uw zaak in kaart. Wanneer u dit prettiger vindt, dan kunnen wij ook een afspraak maken op één van onze twee kantoren in het Westland: in Honselersdijk of in ‘s-Gravenzande.

Tijdens het gesprek krijgt u van ons meteen een inschatting van de kansen van uw zaak (behalve bij medische aansprakelijkheid. In die gevallen is altijd eerst een zorgvuldige beoordeling van uw medisch dossier door onze medisch adviseur noodzakelijk). Indien er een reële kans is om uw letselschade te verhalen, dan maken wij samen met u een plan van aanpak. Als u instemt met het plan van aanpak, dan verzorgen wij de schaderegeling voor uw en stellen wij uw wederpartij (of liever: diens verzekeraar) aansprakelijk.

Aansprakelijkheid erkend?

Whiplash

(c) Shutterstock

Zodra de aansprakelijkheid erkend is, stellen wij samen met u uw letselschade of overlijdensschade vast. Daarbij kijken wij of u verlies van arbeidsvermogen (schade doordat u niet of minder kunt werken) hebt. Daarbij maakt het uit of u in loondienst werkt of zelfstandig ondernemer bent. Daarnaast kijken wij of u extra (medische) kosten hebt gemaakt. Ook de thuissituatie is van belang. Hebt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp moeten inschakelen? Ook wanneer u niet meer in huis kunt klussen (verlies van zelfwerkzaamheid) leidt dat vaak tot schade. Daarnaast hebt u recht op smartengeld. Voor het bepalen van de omvang van het smartengeld wordt gekeken naar bedragen die door de rechter in eerdere zaken aan smartengeld zijn toegewezen. Daarbij houden wij er rekening mee dat het de hoogte van smartengeld in de laatste jaren een opwaartse trend laat zien.

Tijdens de schaderegeling staan wij u met raad en daad bij. Wij proberen u zoveel mogelijk te ontzorgen. Wij houden u tijdens het gehele traject zo goed mogelijk op de hoogte van het verloop van uw zaak en wie er ‘aan de beurt’ is.

Medische gevolgen

Bij het vaststellen van uw letselschade zijn de medische gevolgen van het voorval van belang. De gevolgen van bijvoorbeeld een whiplash zijn immers anders dan die van een dwarslaesie. Daarom laten wij ons door een ervaren medisch adviseur adviseren over de medische gevolgen. Ons kantoor werkt in beginsel samen met Triage Medisch Advies en met Lechner Consult. Per zaak wordt echter gekeken welke medisch adviseur het meest geschikt is om advies uit te brengen. Zo nodig benaderen wij ook andere medisch adviseurs.

Begroting van de schade

Zodra de uitgangspunten van uw letselschade of uw overlijdensschade bepaald zijn, kan uw schade worden berekend.

In veel gevallen kunnen wij dit zelf. Ons kantoor beschikt over gespecialiseerde rekensoftware, waarmee wij de omvang van de door u geleden letselschade of overlijdensschade kunnen berekenen. Ook wanneer het gaat om schades die doorlopen in de (verre) toekomst. Soms, bij meer complexe berekeningen, schakelen wij daarvoor een gespecialiseerd rekenbureau in. Dat kan HetRekenbureau, het Nederlands Rekencentrum Letselschade of Laumen Expertise zijn.

Is de omvang van uw letselschade of overlijdensschade berekend, dan zullen wij trachten de zaak met de (verzekeraar van) uw wederpartij naar uw tevredenheid te regelen. Vaak lukt dit. Lukt dat niet, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij uw zaak ook voorleggen aan de rechter, bijvoorbeeld in een deelgeschil. Maar alleen als u dat wilt en dit in uw voordeel is.

Kosten

Letselschade door een medische fout? Wij helpen u uw schade te verhalen!Als in het eerste vrijblijvende gesprek al blijkt dat het niet mogelijk is om uw schade te verhalen, dan zullen wij verder geen actie ondernemen. Uiteraard worden er bij u dan geen kosten in rekening gebracht. Een eerste gesprek is voor u altijd gratis én vrijblijvend.

Indien wij uw wederpartij aansprakelijk stellen en die aansprakelijkheid erkent, dan moet uw wederpartij ook de door u gemaakte (advocaat)kosten vergoeden. Dit betekent dat onze bijstand u meestal niets kost.

Indien er geen schikking wordt getroffen, dan kunnen wij een rechtszaak voor u starten. De kosten daarvan worden niet (volledig) door uw wederpartij vergoed. Over de kosten van een rechtszaak maken wij daarom vooraf goede afspraken met u. Die afspraken leggen wij schriftelijk vast, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Daarbij kijken wij uiteraard of u in aanmerking komt voor de door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Wellicht kunt u rechten ontlenen aan een rechtsbijstandverzekering. Is dat het geval, dan kunnen wij u ook op die basis helpen. Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten, overigens alleen in letsel- en overlijdensschades (!), in bepaalde gevallen toegestaan om een ‘no cure no pay‘ afspraak te maken. Indien u dit wilt én dit in uw zaak mogelijk is, dan kunnen wij u ook op die manier bijstaan. Maar alleen als dat in uw voordeel is.

Ons team

De maatschappelijke- en financiële consequenties van een letselschade of overlijdensschade kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een belangenbehartiger die verstand van zaken heeft. Alleen een belangenbehartiger die advocaat is, kan u niet alleen in het minnelijke traject maar eventueel ook in een rechtszaak bijstaan. Dat verschil is vaak al merkbaar in de schaderegeling. Verzekeraars weten dat wij als een rechtszaak aankondigen dat het menens is.

Binnen ons kantoor zijn vier letselschadeadvocaten werkzaam: mr. E.W. (Edwin) Bosch, mr. A.J. (Anouk) Korff, mr. C.M. (Cristian) Díaz en mr. D. (Dario) Hekel. Bij iedere nieuwe zaak wordt gekeken welke advocaat uw zaak het beste kan oppakken. Doordat het team zeer nauw samenwerkt, bent u altijd verzekerd van de best mogelijke rechtsbijstand!

In de afgelopen jaren hebben wij diverse slachtoffers en nabestaanden mogen bijstaan in zaken die landelijke bekendheid hebben gekregen.

Onze expertise

Mr. Bosch is binnen ons kantoor verantwoordelijk voor de bijstand aan slachtoffers van letselschade en nabestaanden bij een overlijdensschade. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de behandeling van letselschades, waarvan enkele jaren bij een een verzekeraar. Hij weet dan ook uit ervaring hoe verzekeraars denken, werken en schades regelen.

Mr. Bosch is, als enige advocaat in het Westland, toegelaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). LSA-advocaten hebben na hun advocatenopleiding nog een specialisatieopleiding met succes afgerond. Door de kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA lidmaatschap voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk.

Voorts is hij toegelaten tot de Vereniging van Slachtoffers van Personenschade (ASP). Leden van deze vereniging treden alleen op voor slachtoffers en niet (ook) voor verzekeraars. Zowel de LSA als de ASP hebben van de Nederlandse Orde van Advocaten het Keurmerk Specialisatievereniging toegekend gekregen. Daarnaast is hij aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten en bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van letselschade niet stoppen bij de grens, is mr. Bosch ook lid van de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (Peopil) en van de American Association for Justice (AAJ). Mr. Bosch is daarmee de enige erkende letselschade advocaat in het Westland!

Mr. Bosch is lid van de vereniging van letselschade advocaten (LSA)   Mr. Bosch is lid van de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade   De LSA en ASP hebben het Keurmerk Nederlandse Orde van Advocaten   Mr. Bosch is aangesloten bij Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

Mr. Bosch is aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten  Mr. Bosch is lid van de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers American Association for Justice

Wetenschappelijke belangstelling

Onze letselschadeadvocaten hebben een wetenschappelijke belangstelling voor letsel- en overlijdensschades. Dat uit zich in het feit dat zij geregeld hun medewerking verlenen aan publicaties in vaktijdschriften. Ook worden door hen geregeld lezingen of cursussen gegeven over de diverse deelgebieden van personenschade. Daarnaast is ons kantoor ‘associated partner’ van de masteropleiding ‘aansprakelijkheid en verzekering‘ van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Official Associate A & V

Second opinion in uw letsel- of overlijdensschade

Juist vanwege onze expertise worden wij ook geregeld door slachtoffers gevraagd om een second opinion te geven over de behandeling van hun letselschade of hun overlijdensschade. Dit omdat het slachtoffer ofwel twijfelt of het door de wederpartij aangeboden bedrag juist is, dan wel omdat het slachtoffer geen goed gevoel (meer) heeft bij zijn eigen belangenbehartiger. Meer informatie over een second opinion vindt u hier. Ook voor een second opinion bent u bij ons aan het juiste adres!

Ons werkgebied

Ons werkgebied omvat primair de gemeente Westland (De Lier, ‘s-Gravenzande, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk en Wateringen), de gemeente Midden-Delfland (Schipluiden, Maasland, Den Hoorn), Hoek van Holland en  Maassluis. Maar uiteraard kunnen ook slachtoffers en nabestaanden uit Den Haag, Delft, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Zoetermeer, Rotterdam en de rest van de provincie Zuid-Holland bij ons terecht voor deskundige hulp.

Kennismakingsgesprek

Wij overtuigen u graag in een eerste (voor u gratis) gesprek dat de behandeling van uw letselschade bij ons in goede handen is. Voor het maken van een afspraak, bij u thuis of op één van onze kantoren in het Westland (Honselersdijk of ‘s-Gravenzande), kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u het formulier bovenaan deze pagina invullen. Dan nemen wij contact met u op.