Letselschade en overlijdensschade

Hebt u letselschade door de schuld van iemand anders? Dan kan het zijn dat u recht hebt op schadevergoeding. Of u nu slachtoffer bent van een arbeidsongeval (of: bedrijfsongeval), een beroepsziekte, een gewelds- of zedenmisdrijf, een verkeersongeluk (veroorzaakt door een tegenpartij of door een gebrek in de weg), een treinongeluk of een medische fout. Of dat u letsel opliep door toedoen van: een dier, tijdens een sport- en spelsituatie of tijdens de vakantie. Wij kunnen u helpen bij het verhalen van uw letselschade! Is een dierbare door de schuld van een ander overleden? Ook dan kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van uw overlijdensschade. Dan kunt u de draad van het leven weer zoveel als mogelijk oppakken! Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het formulier op deze pagina in. Twijfelt u nog? Lees dan onderstaand meer over onze werkwijze, de kosten van onze bijstand en ons werkgebied. Of lees hier hoe cliënten onze dienstverlening hebben ervaren.

Onze werkwijze bij de behandeling van letselschade

Wij brengen u als slachtoffer of als nabestaande van een slachtoffer vrijblijvend een bezoek.  Tijdens dit bezoek brengen wij, samen met u, uw zaak in kaart. Wanneer u dit prettiger vindt, dan kunnen wij ook een afspraak maken op ons kantoor in Maasdijk (gemeente Westland).

Tijdens het gesprek krijgt u van ons meteen een inschatting van de kansen van uw zaak (behalve bij medische aansprakelijkheid. Dan is altijd eerst een zorgvuldige beoordeling van uw medisch dossier door onze medisch adviseur noodzakelijk).

Indien er een reële kans is om uw letselschade te verhalen, dan maken wij samen met u een plan van aanpak. Als u instemt met het plan van aanpak, dan stellen wij uw wederpartij (of liever: diens aansprakelijkheidsverzekeraar) aansprakelijk en verzorgen wij de schaderegeling voor u. Daarbij begeleiden wij u stap voor stap.

Aansprakelijkheid erkend? De medische gevolgen

ArbeidsongevalZodra de aansprakelijkheid is erkend, stellen wij samen met u de omvang van uw letselschade vast. Dat begint met het in kaart brengen van de medische gevolgen. Daarom verzamelen wij, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, zorgvuldig de informatie van de u behandelend artsen, paramedici en andere behandelaren. Zijn er röntgenfoto’s gemaakt? Dan vragen wij ook daarvan een kopie op. De gevolgen van bijvoorbeeld een whiplash zijn immers anders dan die van een dwarslaesie.

Het is van belang dat we zo duidelijk mogelijk de medische gevolgen in kaart brengen, zodat duidelijk is welke beperkingen u ervaart door hetgeen u is overkomen.

Daarom laten we ons door een ervaren medisch adviseur adviseren over de medische gevolgen. Wij werken in beginsel samen met Triage Medisch Advies of Boom Medical. Per zaak wordt echter gekeken welke medisch adviseur het meest geschikt is om advies uit te brengen. Zo nodig benaderen wij, in overleg met u, een andere medisch adviseur als dat voor uw zaak beter is.

Begroting van de letselschade

Is duidelijk wat de medische gevolgen zijn van het voorval? Dan kan de schadeomvang in kaart worden gebracht. Daarbij kijken wij of u extra (medische) kosten hebt gemaakt.

Vervolgens gaan wij na of u schade door verlies van arbeidsvermogen lijdt. Dat is schade doordat u niet meer of minder kunt werken. Voor de begroting van uw schade maakt het verschil of u in loondienst werkt of zelfstandig ondernemer bent. In beide gevallen weten wij hoe uw schade begroot kan worden. Bent u zelfstandig ondernemer? En bent u zo verstandig geweest om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten, die door de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis tot uitkering komt? Dan ontstaan er vaak een discussie of deze uitkering op uw schade door het verlies van arbeidsvermogen in mindering gebracht mag worden. Ook in deze discussie weten wij de weg en kunnen wij uw belangen maximaal behartigen.

Ook uw thuissituatie is van belang. Hebt u huishoudelijke hulp moeten inschakelen? Ook wanneer u niet meer in en rond uw huis kunt klussen (verlies van zelfwerkzaamheid) leidt dat vaak tot extra uitgaven. Die extra kosten zijn vorderbare schade.

Daarnaast hebt u recht op smartengeld. Voor het bepalen van de omvang van het smartengeld wordt gekeken naar bedragen die door een rechter in vergelijkbare zaken aan smartengeld zijn toegewezen. Bij de begroting van het smartengeld houden we er rekening mee dat het de hoogte van door rechters toegekend smartengeld de laatste jaren een duidelijke opwaartse trend laat zien.

Bij de begroting van uw schade zijn er keuzes te maken. Wilt u dat de schade in een keer wordt uitgekeerd? Dan moet de schade gekapitaliseerd worden. Daarbij is er de laatste tijd veel discussie over het aan te houden rendement dat u kunt maken, maar ook over de inflatie waarmee rekening moet worden gehouden. Wij hebben veel ervaring met deze discussie, die een grote invloed kan hebben op de omvang van uw schadevergoeding.

Berekening van de letselschade

Zodra de uitgangspunten van uw letselschade of uw overlijdensschade zijn bepaald, kan uw schade worden berekend. In veel gevallen kunnen we dit zelf. Ons kantoor beschikt over een licentie op gespecialiseerde rekensoftware, waarmee wij de omvang van de door u geleden letselschade kunnen berekenen. Ook wanneer het gaat om schades die doorlopen in de (verre) toekomst! Het voordeel hiervan is dat wij eenvoudig meerdere varianten voor u kunnen doorrekenen, maar ook als geen ander zicht hebben tijdens de onderhandelingen met uw wederpartij op het effect van een wijziging in de uitgangspunten.  Soms, bij meer complexe berekeningen, schakelen we daarvoor een gespecialiseerd rekenbureau in. Dat kan HetRekenbureau, het Nederlands Rekencentrum Letselschade of Laumen Expertise zijn.

Overeenstemming bereiken over uw letselschade

Is de omvang van uw letselschade of overlijdensschade eenmaal berekend, dan proberen wij de zaak met de (verzekeraar van) uw wederpartij naar uw tevredenheid te regelen. Vaak lukt dit. Lukt dat – om wat voor reden dan ook – niet, dan kunnen wij uw zaak ook voorleggen aan de rechter, bijvoorbeeld in een deelgeschil. Dat is het voordeel dat u wordt bijgestaan door een advocaat! Uiteraard doen wij dit alleen als u dat wil én dit in uw belang is.

Tijdens de schaderegeling staan wij u met raad en daad bij. Wij proberen u zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’. Wij houden u tijdens het gehele traject zo goed mogelijk op de hoogte van het verloop van uw zaak en wie er ‘aan de beurt’ is.

Kosten

verkeersongeval met letselAls in het eerste vrijblijvende gesprek al blijkt dat het niet mogelijk is om uw schade te verhalen, dan zullen wij verder geen actie ondernemen. Uiteraard worden er bij u dan ook geen kosten in rekening gebracht. Een eerste gesprek is voor u altijd gratis én vrijblijvend.

Indien wij uw wederpartij aansprakelijk stellen en die aansprakelijkheid erkent, dan moet uw wederpartij ook de door u gemaakte (advocaat)kosten vergoeden. Dit betekent dat onze bijstand u meestal niets kost.

Indien er geen schikking wordt getroffen, dan kunnen wij een rechtszaak voor u starten. De kosten daarvan worden niet (volledig) door uw wederpartij vergoed. Over de kosten van een rechtszaak maken wij daarom vooraf goede afspraken met u. Die afspraken leggen wij schriftelijk vast, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Daarbij kijken wij uiteraard of u in aanmerking komt voor de door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Wellicht kunt u rechten ontlenen aan een rechtsbijstandverzekering? Is dat het geval, dan kunnen wij u ook op die basis helpen. Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten, overigens alleen in letsel- en overlijdensschades, in bepaalde gevallen toegestaan om een ‘no cure, no pay‘ afspraak te maken. Indien u dit wilt én dit in uw zaak mogelijk is, dan kunnen wij u ook op die manier bijstaan. Maar alleen als dat in uw voordeel is.

Ons letselschadeteam

De maatschappelijke en financiële consequenties van een letselschade of overlijdensschade kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een belangenbehartiger die verstand van zaken heeft. Alleen een belangenbehartiger die advocaat is, kan u niet alleen in het minnelijke traject, maar eventueel ook in een rechtszaak bijstaan. Dat verschil is vaak al merkbaar in de minnelijke schaderegeling. Verzekeraars weten dat wij als een rechtszaak aankondigen dat het menens is.

Binnen ons kantoor zijn vier letselschadeadvocaten werkzaam: mr. E.W. (Edwin) Bosch (LSA/ASP), mr. A.J. (Anouk) Korff (LSA/ASP), mr. T.H. (Timothy) Boerendonk en mr. C.EM. (Chanou) Timmer. Bij iedere nieuwe zaak wordt gekeken wie van hen uw zaak het beste kan oppakken. Doordat het team zeer nauw samenwerkt, bent u altijd verzekerd van de best mogelijke rechtsbijstand!

In de afgelopen jaren hebben we diverse slachtoffers en nabestaanden mogen bijstaan in zaken die landelijke bekendheid hebben gekregen.

Onze expertise

Mr. Bosch is binnen ons kantoor eindverantwoordelijk voor de bijstand aan slachtoffers van letselschade en nabestaanden bij een overlijdensschade. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de behandeling van letselschades, waarvan de eerste jaren bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. Hij weet dan ook uit ervaring hoe verzekeraars denken, werken en schades regelen.

Mr. Bosch is, als eerste advocaat in het Westland, toegelaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Hij is echter niet (meer) de enige LSA-advocaat binnen ons kantoor. Ook mr. Korff is toegelaten tot deze vereniging. LSA-advocaten hebben na hun advocatenopleiding met succes een specialisatieopleiding afgerond. Door de kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA-lidmaatschap voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk.

Voorts zijn mr. Bosch en mr. Korff toegelaten tot de Vereniging van Slachtoffers van Personenschade (ASP). Leden van deze vereniging treden alleen op voor slachtoffers en niet (ook) voor verzekeraars. Zowel de LSA als de ASP hebben van de Nederlandse Orde van Advocaten het Keurmerk Specialisatievereniging toegekend gekregen. Daarnaast zijn ze aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten en bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van letselschade niet stoppen bij de landsgrens, is mr. Bosch ook lid van de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (Peopil) en van de American Association for Justice (AAJ). Daarmee beschikken we over een internationaal netwerk van gespecialiseerde letselschadeadvocaten.

Gelet op onze expertise bent u bij ons aan het juiste adres om uw belangen te laten behartigen!

    

 Mr. Bosch is aangesloten bij Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers Mr. Bosch is lid van de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers American Association for Justice

Wetenschappelijke belangstelling

Official Associate A & VOnze letselschadeadvocaten hebben een wetenschappelijke belangstelling voor letsel- en overlijdensschades. Dat uit zich in het feit dat ze geregeld hun medewerking verlenen aan publicaties in vaktijdschriften. Ook worden door hen geregeld lezingen of cursussen gegeven over de diverse deelgebieden van personenschade. Daarnaast is ons kantoor ‘associate partner’ van de masteropleiding ‘aansprakelijkheid en verzekering‘ van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Second opinion bij letselschade of overlijdensschade

Juist vanwege onze expertise worden we ook geregeld door slachtoffers gevraagd om een second opinion te geven over de behandeling van hun letselschade of hun overlijdensschade. Soms is dit omdat het slachtoffer twijfelt of het door de wederpartij aangeboden bedrag juist is. Soms is dit omdat het slachtoffer geen goed gevoel (meer) heeft bij zijn eigen belangenbehartiger. Ook voor een second opinion bent u bij ons aan het juiste adres!

Ons werkgebied

Ons werkgebied omvat primair de gemeente Westland (De Lier, ‘s-Gravenzande, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk en Wateringen), de gemeente Midden-Delfland (Schipluiden, Maasland, Den Hoorn), Hoek van Holland en Maassluis. Maar uiteraard kunnen ook slachtoffers en nabestaanden uit Den Haag, Delft, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Zoetermeer, Rotterdam en de rest van de provincie Zuid-Holland bij ons terecht voor deskundige hulp.

Kennismakingsgesprek

Wij overtuigen u graag in een eerste (voor u gratis) gesprek dat de behandeling van uw letselschade bij ons in goede handen is. Voor het maken van een afspraak, bij u thuis of op ons kantoor in Maasdijk, kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u het formulier bovenaan deze pagina invullen. Dan nemen wij contact met u op.