Nieuws

ontslag ontbindende voorwaarden

Spreekuur arbeidsrecht 28 & 29 juni 2024

Geplaatst op 12 juni 2024

Ook in 2024 organiseren wij weer een gratis spreekuur arbeidsrecht. Op vrijdag 28 juni 2024 en zaterdag 29 juni 2024 bent u op afspraak van harte welkom op ons kantoor aan het Honderdland 1036 in Maasdijk. Een afspraak maken is zo gebeurd.... Het spreekuur arbeidsrecht is nog steeds...

Lees meer
Coronavirus

Verlenging en aanpassing steunpakket NOW 2.0

Geplaatst op 28 mei 2020

Op 20 mei jl. is de verlenging van de NOW 2.0-regeling door de overheid bekend gemaakt. Niet alleen is de regeling met drie (inmiddels: vier) maanden verlengd, ook is de NOW-regeling aangepast. Onder de NOW 2.0 kunnen bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden een beroep doen op de NOW. De...

Lees meer
Corona

Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Geplaatst op 1 april 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Met deze NOW kan de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Werkgevers kunnen werknemers met een vast ...

Lees meer
Corona

Gratis telefonische Corona-helpdesk voor werkgevers en werknemers

Geplaatst op 26 maart 2020

Door de Corona-virusuitbraak ontstaan er een groot aantal vragen op het gebied van arbeidsrecht. Dit zowel bij werkgevers als bij werknemers. Onze arbeidsrecht advocaten hebben de afgelopen dagen al de nodige vragen kunnen beantwoorden. Veel voorkomende vragen zijn onder meer: Kan mijn...

Lees meer
slapend dientsverband

Slapend dienstverband & transitievergoeding: het advies van de AG

Geplaatst op 18 september 2019

In een zaak over een ‘slapend dienstverbanden’ heeft advocaat-generaal De Bock op 18 september een advies aan de Hoge Raad uitgebracht. Slapend dienstverband en transitievergoeding Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en ...

Lees meer
Arbeidsovereenkomst

Meer vaste dienstverbanden door Wet Arbeidsmarkt in Balans…?

Geplaatst op 24 april 2018

Het kabinet is van mening dat flexwerk in Nederland is doorgeslagen, hetgeen een aantal negatieve maatschappelijke gevolgen heeft. Een vast dienstverband moet weer de norm worden en daarom moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden gemaakt om mensen in vaste dienst te nemen. In dit verband ...

Lees meer

Gratis inloopspreekuur arbeidsrecht op 27- en 28 oktober a.s.

Geplaatst op 13 oktober 2017

Op vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober 2017 kan iedereen, of u nu werkgever bent of werknemer, zijn of haar vragen over: - arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, - ontslag om economische redenen - ontslag op staande voet, - concurrentiebedingen, - (loondoorbetaling...

Lees meer
Arbeidsovereenkomst

DBA vervangt VAR

Geplaatst op 13 mei 2016

Per 1 mei 2016 vervangt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de VAR kon een opdrachtnemer, vaak een ZZP-er, aan zijn opdrachtgever aantonen dat hij zelfstandig ondernemer was. Had de opdrachtnemer een VAR? Dan hoefde de...

Lees meer
Eerste kamer

Minister Asscher past de Wet Werk en Zekerheid aan

Geplaatst op 13 april 2016

Sinds de invoering van de WWZ is er, met name vanuit het MKB, veel kritiek geweest op de verplichting voor werkgevers om een transitievergoeding te betalen aan langdurig zieke werknemers. Veel werkgevers ervaren het als onredelijk dat zij na een langdurige periode van ziekte van een werknemer,...

Lees meer
Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de schop?!

Geplaatst op 1 mei 2014

Op dit moment is de Wet Werk en Zekerheid aanhangig bij de Eerste Kamer. Indien deze wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, verandert er per 1 juli 2014 het nodige voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alhoewel het vooralsnog 'slechts' om een wetsvoorstel gaat, informeren wij u...

Lees meer