Nieuws

Arbeidsrecht inloopspreekuur 21 & 22 juni 2019

Geplaatst op 13 juni 2019

Op vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni 2019 organiseren wij weer een inloopspreekuur Arbeidsrecht. Iedereen, ongeacht of u nu werkgever bent of werknemer, kan dan gratis en vrijblijvend zijn of haar vragen over het arbeidsrecht laten beantwoorden. Of het  nu gaat om vragen over: – arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd  – ontslag om economische redenen – ontslag (op staande ...

Lees meer

Meer vaste dienstverbanden door Wet Arbeidsmarkt in Balans…?

Geplaatst op 24 april 2018

Het kabinet is van mening dat flexwerk in Nederland is doorgeslagen, hetgeen een aantal negatieve maatschappelijke gevolgen heeft. Een vast dienstverband moet weer de norm worden en daarom moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden gemaakt om mensen in vaste dienst te nemen. In dit verband kondigt het kabinet de navolgende maatregelen aan: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is ...

Lees meer

Gratis inloopspreekuur arbeidsrecht op 27- en 28 oktober a.s.

Geplaatst op 13 oktober 2017

Op vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober 2017 kan iedereen, of u nu werkgever bent of werknemer, zijn of haar vragen over: - arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, - ontslag om economische redenen - ontslag op staande voet, - concurrentiebedingen, - (loondoorbetaling bij) arbeidsongeschiktheid, - loonvorderingen; - de uitleg van een Collectieve Arbeidsovereenkomst...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Geplaatst op 13 mei 2016

Per 1 mei 2016 vervangt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR werd gehanteerd door opdrachtnemers (ZZP-ers) om richting opdrachtgevers aan te tonen dat sprake was van ondernemerschap. Wanneer een opdrachtnemer in het bezit was van een VAR werd de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard van de heffing van loonbelasting. De...

Lees meer

Minister Asscher past de Wet Werk en Zekerheid aan

Geplaatst op 13 april 2016

Sinds de invoering van de WWZ is er, met name vanuit het MKB, veel kritiek geweest op de verplichting voor werkgevers om een transitievergoeding te betalen aan langdurig zieke werknemers. Veel werkgevers ervaren het als onredelijk dat zij na een langdurige periode van ziekte van een werknemer, hetgeen voor veel werkgevers op zichzelf beschouwd al reeds kostbaar is, bij beëindiging van het...

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de schop?!

Geplaatst op 1 mei 2014

Op dit moment is de Wet Werk en Zekerheid aanhangig bij de Eerste Kamer. Indien deze wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, verandert er per 1 juli 2014 het nodige voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Alhoewel het vooralsnog 'slechts' om een wetsvoorstel gaat, informeren wij u reeds nu zodat u op de inwerkingtreding daarvan kunt voorsorteren. Indien de wet wordt aangenomen...

Lees meer