Nieuws

Hausse aan echtscheidingen verwacht in 2020

Geplaatst op 24 mei 2019

Deze week kwam in het nieuws dat de verwachting is dat er volgend jaar een toename zal zijn van het aantal echtscheidingen. Dit heeft te maken met het feit dat per 1 januari 2020 de regelgeving voor partneralimentatie verandert. Huidige alimentatieduur Nu is het zo dat de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar is bij een huwelijk met kinderen of zonder kinderen als het huwelijk...

Lees meer

Gratis inloopspreekuur personen- en familierecht

Geplaatst op 17 januari 2019

Ook in 2019 organiseren wij weer een gratis inloopspreekuur personen- en familierecht op vrijdag 25 januari 2019 van 09:00 tot 18:00 uur en zaterdag 26 januari 2019 van 10:00 tot 14:00 uur bent u van harte welkom op onze vestiging Oudelandstraat 1,'s-Gravenzande. Echtscheiding? Een echtscheiding is iets waar getrouwde partners vaak liever niet over nadenken. Soms is een echtscheiding...

Lees meer

Indexering van alimentatie per 1 januari 2019

Geplaatst op 2 november 2018

Omdat - door de geldontwaarding ('inflatie') - het leven ieder jaar duurder wordt, bepaalt art. 1:402a, eerste lid, BW: De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage, Dit kan zowel om kinder- als om partneralimentatie gaan. De Minister...

Lees meer

Alleen reizen met een minderjarige? Neem het toestemmingsformulier mee!

Geplaatst op 8 juli 2018

Binnenkort beginnen de vakanties weer. Veel mensen trekken er op uit: met het vliegtuig naar Spanje, met de auto naar Frankrijk. Kamperen in eigen land of een all-inclusive hotel aan de Turkse kust.  Mensen die alleen reizen met een minderjarige doen er goed aan om (extra) goed voorbereid op vakantie te gaan. Zij dienen er rekening mee te houden dat zij door de Koninklijke Marechaussee extra...

Lees meer

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Geplaatst op 13 januari 2018

Jaarlijks worden de overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen (ongeacht of dit kinder- of partneralimentatie is) verhoogd. Dit ter compensatie van de geldontwaarding ('inflatie'). De verhoging wordt vastgesteld en bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het besluit van (toenmalige) minister Blok is in de staatscourant gepubliceerd. Per 1 januari ...

Lees meer

Pensioen houdt exen levenslang verbonden

Geplaatst op 8 september 2017

Met deze kop staat stond er op 8 september jl. een artikel in De Telegraaf. Uit een onderzoek dat Motivaction deed (in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl)  onder 500 vrouwen, bleek dat bijna de helft van hen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen. Uit dit artikel blijkt dat dit wel het geval is en dat bij een echtscheiding altijd moet worden gekeken naar...

Lees meer

Vrouw verspeelt recht op partneralimentatie

Geplaatst op 13 mei 2016

Bij een relatiebreuk of echtscheiding is het niet ongebruikelijk dat dit gepaard gaat met de nodige emoties. Uit een recent gewezen arrest van het Gerechtshof Den Haag blijkt echter dat (ook) aan (de uiting van) deze emoties grenzen zijn. Waar ging de rechtszaak om? Partijen zijn gehuwd geweest. De vrouw heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om ten laste van de man partneralimentatie ...

Lees meer

Hoge Raad: “Het verdient aanbeveling dat rechter alimentatieberekening bijvoegt bij beschikking”

Geplaatst op 13 december 2015

Als partijen procederen over de hoogte van de alimentatie, dan schrijven de procesreglementen voor dat partijen een draagkrachtberekening dienen over te leggen. Uit deze berekening blijkt wat de draagkracht is van beide partijen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat partijen niet alleen aan de rechter maar ook aan elkaar inzichtelijk dienen te maken waarom de door hen bepleite...

Lees meer

Indexering van alimentatie per 1 januari 2016

Geplaatst op 13 november 2015

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd, ter compensatie van de geldontwaarding ('inflatie'). De verhoging wordt vastgesteld en bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het besluit van Minister Van der Steur is in de staatscourant gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2016 worden de alimentatiebedragen van rechtswege verhoogd met 1,3 procent. De verhoging van...

Lees meer

Kinderalimentatie: geen verlaging met kindgebonden budget

Geplaatst op 13 oktober 2015

De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. Waar ging het om? Begin dit jaar zijn door het kabinet een aantal wijzingen doorgevoerd in de kindregelingen. Zo is de alleenstaande ouderkorting voor de inkomstenbelasting afgeschaft en is in plaats daarvan een inkomensafhankelijke aanvulling gekomen op het...

Lees meer