Indexering van alimentatie per 1 januari 2015

Geplaatst op 13 januari 2015

Jaarlijks wordt de alimentatie conform een door de Staatssecretaris vastgesteld indexeringspercentage verhoogd. Het indexeringspercentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd is recent door de Staatssecretaris bekend gemaakt.

De alimentatie wordt per 1 januari a.s. verhoogd met 0,8%. U berekent het nieuwe alimentatiebedrag voor 2015 door de maandelijkse alimentatie die u in 2014 ontvangt te vermenigvuldigen met 1,008.

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2015. U hoeft hiervoor dus niet bij de rechter om een wijziging te verzoeken. Het is echter wel raadzaam om uw ex-partner te attenderen op het nieuwe bedrag.

Hebt u vragen over (de indexering van) alimentatie neemt u dan gerust contact met ons op.