Lesbisch Ouderschap

Geplaatst op 1 april 2014

Onder het oude recht was het voor de duomoeder (de moeder uit wie het kind niet geboren is) alleen mogelijk om via adoptie de juridische moeder van haar kind te worden. Door het wetsvoorstel ‘Lesbisch Ouderschap’ is hier verandering in gekomen.

Met de inwerkingtreding van deze wet is het voor lesbische stellen vanaf 1 april 2014 mogelijk om  zonder tussenkomst van de rechter op eenvoudige wijze te regelen dat de duomoeder haar kind kan erkennen.

De duomoeder kan mits zij gehuwd is met de geboortemoeder en mits er gebruik is gemaakt van een anonieme donor van rechtswege de juridische ouder van haar kind worden. In alle andere gevallen kan de duomoeder haar kind erkennen bij de gemeente.

Hebt u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze familierechtadvocaten.