Verplicht ouderschapsplan levert alleen maar meer ruzie op

Geplaatst op 4 maart 2014

In de Trouw van 26 februari 2014 staat een artikel over het aantal toegenomen vechtscheidingen sinds het verplicht stellen van het ouderschapsplan.

Sinds 1 maart 2009 geldt de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Scheidende ouders, getrouwd of samenwonend, zijn sindsdien verplicht afspraken vast te leggen over zorg, omgang en opvoeding van hun kinderen en moeten dit voorleggen aan de rechter. In de wet is opgenomen dat elk kind recht heeft op ‘gelijkwaardig ouderschap na scheiding’. Juist dat punt zorgt voor problemen. Onderzoeker Spruijt:

“Mensen gaan op hun strepen staan en willen allebei de helft van de opvoeding op zich nemen, ook al deden ze dat voor de scheiding niet. Voor de kinderen maakt de verdeling niks uit, blijkt uit onderzoek. Wel geldt: hoe meer veranderingen hoe slechter. En vooral: hoe meer ruzie, hoe slechter.”

Chronisch ouderlijk gekissebis leidt bij kinderen tot problemen op school en met het aangaan van relaties. Geen van de doelstellingen van het ouderschapsplan wordt gehaald, zegt onderzoeker Spruijt.

“Er zijn meer conflicten tussen de ouders, de band met de vader is na de scheiding slechter en de problemen bij de kinderen zijn groter dan voor 2009.” 

Komen u en uw partner er niet uit? Neem dan contact met ons op