Pensioen houdt exen levenslang verbonden

Geplaatst op 8 september 2017

Met deze kop staat stond er op 8 september jl. een artikel in De Telegraaf. Uit een onderzoek dat Motivaction deed (in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl) onder 500 vrouwen, bleek dat bijna de helft van hen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen. Uit dit artikel blijkt dat dit wel het geval is. Bij een echtscheiding moet altijd moet worden gekeken naar het (wederzijds) opgebouwde pensioen.

PensioenverdelenPensioenrechten opgebouwd?

Indien in de te verdelen huwelijksgoederengemeenschap een aanspraak zit op een pensioen, dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, dan ligt het in de rede om deze aanspraak bij de echtscheiding te verdelen. Daarover kunnen de partijen bij een echtscheiding afspraken maken. Welke afspraak daarbij verstandig is, verschilt van scheiding tot scheiding.

Als er afspraken zijn gemaakt meldt dit dan tijdig bij het pensioenfonds. Dat moet binnen twee jaar na de echtscheiding gebeuren. Is dat gebeurd? Dan wordt het deel van de ex-partner van de pensioengerechtigde, als de pensioengerechtigde met pensioen gaat, rechtstreeks aan de ex-partner betaald.

Verdeling niet (tijdig) gemeld

Wordt de verdeling niet (tijdig) gemeld aan het pensioenfonds, dan keert het fonds automatisch het gehele pensioen uit aan de pensioengerechtigde. Die moet dan het deel van de ex-partner aan de ex-partner doorbetalen. Ook als de echtscheiding al jaren geleden is uitgesproken. Doet de pensioengerechtigde dit niet, dan moet de ex-partner een rechtszaak starten om betaling af te dwingen. Niet alleen brengt dat kosten met zich mee, maar ook dat betekent ook een incassorisico.

Contact?

Uit het voorgaande blijk hoe belangrijk het is om bij de echtscheiding goede afspraken te maken, over onder meer het pensioen. Gaat u scheiden? Laat u dan begeleiden door een van onze ervaren familierechtadvocaten. Bent u al gescheiden zonder het goed te regelen en weigert uw ex-partner uw aandeel door te betalen? Neem ook daarvoor contact op met onze familierechtadvocaten.