Beëindigingsvergoeding bij ontslag op eigen initiatief?

Geplaatst op 16 augustus 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer de onderlinge verhouding door toedoen van een werkgever verstoord is geraakt besluiten veel werknemers vaak om op te stappen en ergens anders te gaan werken. Als een werknemer in zo’n situatie zelf besluit te vertrekken, bestaat er dan nog wel aanspraak op een beëindigingsvergoeding?

In een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 14 juli 2022 kwam deze situatie aan de orde.

Feiten

De werkneemster is sinds 1 april 2000 in dienst van Chipsoft B.V. Zij meldt zich in augustus 2021 ziek. Dit nadat zij tijdens haar vakantie 4000 e-mails ontving. Daarna spreken partijen regelmatig over de re-integratie. Het blijkt dat ze van mening verschillen over de invulling hiervan.

Dit leidt tot escalatie waarna de bedrijfsarts adviseert een mediator in te schakelen. De werkgever besluit echter de jaarlijkse bonus van werkneemster te beëindigen. Daarnaast legt de werkgever een loonsanctie op. UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen van de werkgever echter als onvoldoende. In een laat stadium vindt alsnog mediation plaats. Dit leidt echter niet tot een oplossing.

De werkneemster besluit niet zelf op te zeggen. Zij verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij vraagt zij bovendien om toekenning van een transitievergoeding van € 78.930,95 bruto en een billijke vergoeding van € 150.000 bruto. Zij stelt dat haar werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dit omdat de directeur niet heeft meegewerkt aan de re-integratie van werkneemster. Zij besloot immers adviezen van de bedrijfsarts inzake conflictbemiddeling en conflictbegeleiding te negeren. Ook  bleef de werkgever stelselmatig ontkennen dat er een ernstig conflict was ontstaan tussen hem en werkgeefster na haar terugkeer op de werkplek.  Daarnaast verzoekt zij om salarisverhoging en doorbetaling van de bonus.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Dit omdat een werknemer niet tegen zijn/haar zin kan worden gebonden aan een arbeidsovereenkomst.

Ook kent de kantonrechter het verzoek tot toekenning van de transitievergoeding van € 78.930,95 en een billijke vergoeding van € 45.000 bruto toe. Uit de stukken blijkt dat werkgever ten onrechte heeft ontkend dat er een conflict was. Dit leidde tot een belemmering van de re-integratie. Ook de aanvankelijke weigering om een mediator in te schakelen acht de kantonrechter onder deze omstandigheden ernstig verwijtbaar. Daarbij komt dat de werkneemster meer dan 20 jaar goed functioneerde en er sprake was van een vlekkeloos dienstverband.

Uit de stukken blijkt verder dat de werkneemster in de jaren 2014 tot en met 2021 steeds met ingang van het nieuwe jaar een salarisverhoging heeft gekregen. Dat er per 1 januari 2022 weer een verhoging zou worden toegekend, mocht de werkneemster dan ook verwachten. Ook oordeel de rechter dat werkneemster voldoende heeft onderbouwd dat er bij Chipsoft een bestendig gebruik bestaat dat bij (langdurige) ziekte recht blijft bestaan op de maandelijkse bonus. Ook die vordering wijs de kantonrechter dus toe.

Conclusie

Wanneer jouw werkgever ernstig verwijtbaar handelt waardoor de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord raakt kun je als werknemer besluiten op te stappen. Je kunt eenvoudigweg elders gaan werken en het verleden vergeten. Het is echter ook mogelijk de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Je draagt als werknemer dan wel de (soms lastige) bewijslast.  Je dient de rechter er immers van te overtuigen dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid van je werkgever. Toch kan een dergelijke procedure lonen. Dat blijkt uit de hierboven genoemde uitspraak. Het is wel zaak om je als werknemer hierover vooraf goed te laten informeren. De arbeidsrechtadvocaten van VBS Advocaten kunnen je hiermee van dienst zijn. U kunt te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Gepubliceerd op 16 augustus 2023 door: mr. E. (Elkan) Spijer