Blog

Onverwachte schuld: de vogelkooi als schuld van de nalatenschap

Geplaatst op 7 juni 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Eerder in deze reeks is al besproken welke mogelijkheden een erfgenaam heeft om met een erfenis om te gaan. Zoals aangegeven kan de erfgenaam de erfenis verwerpen of aanvaarden. Dit laatste of 'zuiver' of 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving' (beneficiaire aanvaarding). Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam er op dat moment zeker van dat de erfenis een positief saldo heeft. Van...

Lees meer

Vakantietoestemming na echtscheiding

Geplaatst op 11 mei 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent voor veel gescheiden ouders dat zij toestemming nodig hebben voor een vakantie met de kinderen. Als u gescheiden bent en met uw kinderen op vakantie wilt, dan heeft u - als de andere ouder (ook) gezag heeft - vakantietoestemming van de andere ouder nodig. De autoriteiten zijn sinds een aantal jaar extra alert op kinderen die naar het buitenland...

Lees meer

Wie betaalt, bepaalt (of niet..).

Geplaatst op 12 april 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Begin dit jaar heeft de kantonrechter een beslissing moeten geven op het verzoek om ex artikel 1:345 BW namens een minderjarige een schenking aan te nemen. Het bijzondere aan de schenking was dat daaraan voorwaarden waren verbonden. Schenking is een overeenkomst waarbij de ontvanger de schenking ook echt moet accepteren. Aangezien een minderjarige dat niet mag, zal in het voorkomende geval...

Lees meer

Weigerouder

Geplaatst op 16 maart 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Na scheiding of het uit elkaar gaan van ongehuwden komt de vraag aan de orde bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Tevens dient de omgang met de andere ouder te worden geregeld. Afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan of een beschikking van de rechtbank. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één van de ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In bepaalde gevallen...

Lees meer

Tot de dood ons scheidt

Geplaatst op 15 februari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Recent heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een uitzonderlijke erfeniszaak. De casus luidt als volgt. Een jong echtpaar gaat op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Tijdens hun huwelijksreis komen zij vlak na elkaar te overlijden. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe de nalatenschappen van deze jonggehuwden moeten worden afgewikkeld. Uit het vonnis van de rechtbank...

Lees meer

(Verjaring van) vergoedingsrechten bij samenwoners

Geplaatst op 1 februari 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Het aantal samenwoners stijgt. Vooral onder jongeren is ongehuwd samenwonen in hoog tempo van uitzondering tot regel geworden. Het aantal ongehuwd samenwonenden is snel toegenomen. Van 1 miljoen midden jaren negentig tot ruim 1,6 miljoen op dit moment. Toch is de rechtspositie van samenwoners niet wettelijk geregeld, hetgeen tot de nodige problemen kan leiden. Samenwonen is niet wettelijke...

Lees meer

Vervangende toestemming tot vaccinatie

Geplaatst op 5 januari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Op 8 augustus 2018 heeft de rechter vervangende toestemming verleend om een minderjarig kind deel te laten nemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Waar ging het om in deze zaak? Partijen zijn ex-partners en hebben het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kind. De vrouw wil het kind niet laten meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma. De man wil dat wel en verzoekt daarom...

Lees meer

De pastoor en de erfenis – streep door het testament?

Geplaatst op 9 december 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Na het overlijden van een dierbare kan de inhoud van zijn of haar testament voor verassingen zorgen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat bijvoorbeeld één van de kinderen van de overledene het niet eens is met de inhoud van het testament. Bijvoorbeeld omdat hij meent ten onrechte te zijn onterfd. De simpele reden dat je het niet eens bent met de inhoud van het testament, betekent niet ...

Lees meer

Omgangsregeling… met de hond?

Geplaatst op 26 oktober 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Ongeveer één op de zeven Nederlanders deelt zijn huis met een hond. Een hond is voor veel mensen niet enkel een huisdier, maar een familielid. Wat gebeurt er met de hond als een stel uit elkaar gaat? Gaat de hond naar één van de partijen of is een omgangsregeling mogelijk? Die vraag wordt besproken aan de hand van een vonnis van de voorzieningenrechter in Gelderland van 4 oktober 2018 Waar...

Lees meer

Hoera, ik ben (geen) erfgenaam

Geplaatst op 19 oktober 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Wanneer ouders geen testament maken, erven hun kinderen volgens de wet allemaal voor gelijke delen. Met enige regelmaat komt het voor dat ouders hier van willen afwijken. In dat geval wordt er een testament opgemaakt, waarin het kind (in het slechtste geval) wordt onterfd. Soms is het kind hiervan op de hoogte, maar vaak ook niet. Dat kan dan leiden tot extra verstoorde familieverhoudingen ná ...

Lees meer